« 1Jan 5:14 1 List Jana 5:15 1Jan 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli wiemy iż słucha nas oczbyśmy prosili, wiemy iż mamy proźby, którycheśmy prosili u niego.
2.WUJEK.1923A wiemy, iż nas słucha, czegobyśmykolwiek żądali: wiemy, iż mamy prośby, których od niego prosimy.
3.RAKOW.NTA jeśli wiemy iż słucha nas, czegobyśmykolwiek prosili, wiemy iż mamy prośby, którycheśmy prosili od niego.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiek byśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy.
6.JACZEWSKII wiemy, że wysłuchuje nas Bóg o cokolwiek go prosimy: wiedzmy przeto, o co go prosić mamy.
7.MARIAWICII wiemy to, że nas wysłuchuje we wszystkiem, o cokolwiekbyśmy prosili; wiemy też i to, że otrzymujemy prośby, któremi u Niego prosimy.
8.DĄBR.WUL.1973A wiemy, że wysłuchuje nas, o cokolwiek byśmy prosili, wiemy, że otrzymujemy to, o cośmy go prosili.
9.DĄBR.GR.1961A skoro wiemy, że nas wysłucha, o cokolwiek byśmy prosili, wiemy, że otrzymamy to, o cośmy go prosili.
10.TYSIĄCL.WYD5A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy.
11.BRYTYJKAA jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.
12.POZNAŃSKAA jeśli wiemy, że wysłuchuje nas, o cokolwiek prosimy, to wiemy również, że od Niego mamy to, o co prosimy.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś jesteśmy pewni, że wysłuchuje nas, gdy zwracamy się doń z jakąś prośbą, to możemy być również pewni, że uzyskamy to, o co prosimy.
14.KALETA[O] co byśmy prosili, wiemy, że mamy prośby, które prosiliśmy od niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli wiemy, że nas słucha, kiedy sobie prosimy wiemy, że otrzymaliśmy te prośby, które poprosiliśmy od Niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby.
17.TOR.PRZ.A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, gdy o cokolwiek prosimy, to wiemy, że mamy od Niego odpowiedź na prośby, które zanosimy.