« 1Jan 5:15 1 List Jana 5:16 1Jan 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto widzi brata swego grzeszącego, grzech nie ku śmierci, prosić będzie, i da jemu żywot: grzeszącym nie ku śmierci. Jest grzech k śmierci, nie o tym mówię abyś się modlił.
2.WUJEK.1923Kto wie, że brat jego grzeszy grzechem nie do śmierci, niechaj prosi, i będzie mu dan żywot, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci: nie za tym mówię, aby kto prosił.
3.RAKOW.NTJeśliby kto widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, prosić będzie, i da mu żywot, grzeszącym nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie za onym mówię aby kto prosić miał.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliby kto widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli za nim, a da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jestci grzech na śmierć; nie za tym, mówię, aby się kto modlił.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to.
6.JACZEWSKIKto wie, że brat jego jest grzeszny, ale jeszcze nie umarł, niech się zań modli, a życie wieczne zwróconem mu będzie. Kto umarł w grzechu, temu już modlitwa nic nie pomoże.
7.MARIAWICIKto wie, że brat jego zgrzeszył grzechem nie na śmierć, niechaj prosi, i będzie mu dany żywot, temu kto grzeszy nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie mówię, aby za tym miał kto prosić.
8.DĄBR.WUL.1973Kto wie, że brat jego dopuszcza się grzechu nie wiodącego do śmierci, niechaj prosi, a będzie mu dany żywot, jeśli nie grzeszy śmiertelnie. Istnieje grzech wiodący do śmierci i nie o takim mówię, aby kto zań prosił.
9.DĄBR.GR.1961Kto widzi, że jego brat dopuszcza się grzechu nie wiodącego do śmierci, niech prosi, a On da mu żywot – chodzi o tych, którzy nie grzeszą śmiertelnie. Istnieje grzech wiodący do śmierci i nie o takim mówię, aby zań prosić.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono.
11.BRYTYJKAJeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić.
12.POZNAŃSKAJeśli ktoś widzi brata popełniającego grzech, który nie sprowadza śmierci, to niech prosi, a (Bóg) takiemu - i wszystkim nie popełniającym grzechu, który sprowadza śmierć - da życie. Istnieje grzech sprowadzający śmierć; i nie mówię, żebyś się za tego (kto go popełnia) modlił.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś widzi, że jego brat popełnia grzech, ale nie tak wielki, żeby sprowadzał aż wieczną zagładę, to niech się modli, wiedząc, że w ten sposób przywróci swego brata do [pełni] życia. Ale to tylko gdy chodzi o grzech, który nie sprowadza śmierci. Istnieje [jednak] grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie proszę [już] o modlitwę.
14.KALETAJeśliby ktoś widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, [niech] prosi, a da mu żywot, grzeszącym nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie za tym, mówię, aby prosił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś ujrzy swojego brata, że grzeszy winą nie na śmierć, niech poprosi, a Bóg podaruje mu życie; to jest tym, co grzeszą nie na śmierć. Istnieje grzech na śmierć; nie względem tego mówię, aby prosił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie [taki, przy którym upierałby się] na śmierć, niech się modli, a [Bóg] da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie [upierają się przy tym] na śmierć. Jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośby.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli ktoś zobaczyłby, że jego brat grzeszy grzechem nie na śmierć, będzie prosił, a Bóg da mu życie, to jest tym niegrzeszącym na śmierć. Jest grzech prowadzący na śmierć; nie o takim mówię, aby prosić.