« 1Jan 5:18 1 List Jana 5:19 1Jan 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiemy że z Boga jesteśmy a świat wszytek w złośliwem leży.
2.WUJEK.1923Wiemy, iż z Boga jesteśmy; a świat wszystek we złem leży.
3.RAKOW.NTWiemy iż z Boga jesteśmy, a świat wszytek na onym złośniku położony jest.
4.GDAŃSKA.1881Wiemy, iż z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złem położony jest.
5.GDAŃSKA.2017Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości.
6.JACZEWSKIMy wiemy, że mamy początek Boski, i że świat jest nam przeciwny.
7.MARIAWICIWiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat na złym położony jest.
8.DĄBR.WUL.1973Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały tkwi w złem.
9.DĄBR.GR.1961Wiemy, że jesteśmy z Boga, a świat cały jest złem ogarnięty.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.
11.BRYTYJKAMy wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.
12.POZNAŃSKAWiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat pogrążony jest w Złym.
13.WARSZ.PRASKAMy wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat znajduje się w mocy Złego.
14.KALETAWiemy, że z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złym położony_jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w złym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego.
17.TOR.PRZ.2023Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w złym.