« 1Jan 5:21 2 List Jana 1:1 2Jan 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574STarszy wybranej paniej, i dziatkam jej, które ja miłuję wprawdzie, a nie ja jeden, ale i wszyscy co poznali prawdę.
2.WUJEK.1923Starszy wybranéj paniéj i dziatkom jéj, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,
3.RAKOW.NTStarszy, wybranej Paniej, i dziatkam jej, które ja miłuję w prawdzie (a nie ja tylko, ale i wszyscy którzy poznali prawdę.)
4.GDAŃSKA.1881Starszy wybranej pani i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,
5.GDAŃSKA.2017Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę;
6.JACZEWSKIStarszy. Pani Wybranej i dziatkom jej, które ja serdecznie miłuję, a nietylko ja, ale i wszyscy bracia nasi,
7.MARIAWICIStarszy pani Wybranej i synom jej, których ja miłuję w prawdzie, a nietylko ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,
8.DĄBR.WUL.1973Starszy Wybranej Pani i dziatkom jej, które prawdziwie miłuję, a nie tylko ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę.
9.DĄBR.GR.1961Starszy Wybranej Pani i dzieciom jej, które prawdziwie miłuję, a nie tylko ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę
10.TYSIĄCL.WYD5[Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
11.BRYTYJKAStarszy do wybranej pani i do jej dzieci, które w prawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę,
12.POZNAŃSKA(Ja) prezbiter - do Wybranej Pani i jej dzieci, które miłuję w prawdzie, nie tylko ja sam, lecz także ci wszyscy, którzy poznali prawdę.
13.WARSZ.PRASKAJa, prezbiter, [piszę] do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie – zresztą nie tylko ja sam, lecz wszyscy, którzy znają prawdę –
14.KALETAStarszy wybranej pani i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja tylko, ale i wszyscy, [którzy] poznali prawdę,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Starszy, do wybranej pani oraz jej dzieci, których miłuję w prawdzie. I nie tylko ja, ale wszyscy, znający prawdę;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStarszy do wybranej pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie - nie tylko ja, ale także wszyscy, którzy poznali prawdę -
17.TOR.PRZ.Starszy, do wybranej pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie, i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy znają prawdę,