« 2Jan 1:10 2 List Jana 1:11 2Jan 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto jemu pozdrowienie mówi, uczęstnik (jest) uczynków jego złośliwych. (Otom wam przepowiedział, abyście się wdzień pański niewstydzili.)
2.WUJEK.1923Albowiem kto mu, daj zdrów! mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych.
3.RAKOW.NTAbowiem kto go pozdrawia, spółkuje z uczynkami jego złościwymi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków.
6.JACZEWSKIKtoby zwodziciela pozdrawiał, ten przyjmowałby udział w złych jego sprawach.
7.MARIAWICIBo ten, kto go pozdrawia, jest uczestnikiem złych uczynków jego.
8.DĄBR.WUL.1973Bo kto go pozdrawia, uczestniczy w złych uczynkach jego.
9.DĄBR.GR.1961Bo kto go pozdrawia, uczestniczy w złych uczynkach jego.
10.TYSIĄCL.WYD5albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.
11.BRYTYJKAKto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.
12.POZNAŃSKAKto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem złych czynów.
13.WARSZ.PRASKAKto bowiem pozdrawia takiego, już staje się współuczestnikiem jego złych czynów.
14.KALETA[Kto] mówi bowiem takiemu, [aby] się_radował, uczestnikiem_jest uczynków jego złych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż ten, co mu mówi witaj, jest wspólnikiem jego złych uczynków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach.
17.TOR.PRZ.Albowiem kto takiemu mówi: Witaj! jest uczestnikiem jego złych czynów.