« 2Jan 1:1 2 List Jana 1:2 2Jan 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla prawdy trwającej w nas i znami będzie na wieki.
2.WUJEK.1923Dla prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki.
3.RAKOW.NTDla prawdy która trwa w nas, i z nami będzie na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Dla prawdy, która zostaje w nas i z nami będzie na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki.
6.JACZEWSKIa to dla nauki, której wyznawcami jesteśmy, a która zaprowadzi nas do żywota wiecznego.
7.DĄBR.WUL.1973Ze względu na prawdę, która w nas trwa i będzie z nami na wieki —
8.DĄBR.GR.1961ze względu na prawdę, która w nas trwa i będzie z nami na wieki.
9.TYSIĄCL.WYD5[a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki.
10.BRYTYJKAZe względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki:
11.POZNAŃSKAA (miłuję ich z powodu) prawdy, która w nas trwa i (będzie) z nami na wieki.
12.WARSZ.PRASKAponieważ prawda trwa w nas i pozostanie z nami na wieki.
13.KALETADla prawdy, [która] zostaje w nas i z nami będzie na wieki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z powodu pozostającej w nas prawdy, która będzie wśród nas na wieczność.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami do nastania wieku.