« 2Jan 1:5 2 List Jana 1:6 2Jan 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ta jest miłość, abychmy chodzili wedle roskazania jego. A to jest roskazanie jego, jakoście słyszeli od początku, abyście wniem chodzili.
2.WUJEK.1923A ta jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście, jakoście słyszeli od początku, w nim chodzili.
3.RAKOW.NTA ta jest ona miłość, abyśmy chodzili wedle roskazania jego. To jest roskazanie, jakoście słyszeli od początku, abyście w nim chodzili.
4.GDAŃSKA.1881A tać jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. A przykazanie to jest, jakoście słyszeli od początku, abyście w niem chodzili.
5.GDAŃSKA.2017A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować.
6.JACZEWSKIMiłość ta polega na zachowaniu przykazań Bożych: otóż raz to jeszcze powtarzam: zachowujcie te przykazania.
7.MARIAWICIA to jest miłość, żebyśmy postępowali według przykazania Bożego. Albowiem toć jest to przykazanie, żebyście tak, jakoście od początku słyszeli, według niego postępowali.
8.DĄBR.WUL.1973Miłość ta na tym polega, żebyśmy postępowali zgodnie z przykazaniami jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście tak według niego postępowali, jak słyszeliście od początku.
9.DĄBR.GR.1961Miłość ta na tym polega, żeby postępować zgodnie z jego przykazaniami. To jest przykazanie, abyście tak według niego postępowali, jak słyszeliście od początku.
10.TYSIĄCL.WYD5Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.
11.BRYTYJKAA to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.
12.POZNAŃSKAA miłość polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań; jest to przykazanie, o którym już od początku słyszeliście. Postępujcie według niego.
13.WARSZ.PRASKAMiłość sprowadza się ostatecznie do tego, żeby zachowywać Jego przykazanie, o którym usłyszeliście już na samym początku, by według niego postępować.
14.KALETAA ta jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. To jest przykazanie jego, abyście jako słyszeliście od początku, abyście w nim chodzili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jest miłość byśmy żyli według Jego przykazań. To jest to przykazanie, jakie usłyszeliście od początku, abyście w nim żyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też - o czym słyszycie od początku - sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć.
17.TOR.PRZ.A to jest miłość, abyśmy postępowali według Jego przykazań, to jest przykazanie, które słyszeliście od początku, abyście zgodnie z nim postępowali.