« 2Jan 1:8 2 List Jana 1:9 2Jan 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki kto przestępuje a nie trwa wnauce Christusowej, Boga nie ma; kto trwa wnauce Christusowej, ten i ojca i syna ma.
2.WUJEK.1923Wszelki, który odstępuje, a nie trwa w nauce Chrystusowéj, Boga nie ma. Kto trwa w nauce, ten i Ojca i Syna ma.
3.RAKOW.NTWszelki który przestępuje, i nie trwa w nauce Christusowej, Boga nie ma; kto trwa w nauce Christusowej, ten i Ojca i Syna ma.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.
6.JACZEWSKIKto się od nas odłącza, kto porzuca naukę Chrystusową, ten Boga utraca; kto zaś wytrwa przy tej nauce, ten i Ojca i Syna ma w sobie.
7.MARIAWICIKażdy, kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, Boga nie ma, a kto trwa w nauce Chrystusowej, ten ma i Ojca i Syna.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna.
10.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.
11.BRYTYJKAKto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
12.POZNAŃSKAKażdy, kto wychodzi poza naukę Chrystusa, a nie trwa w niej, ten nie ma Boga; kto zaś trwa w tej nauce, ten ma i Ojca, i Syna.
13.WARSZ.PRASKAKtokolwiek zmierza do czegoś „doskonalszego”, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie żyje w jedności z Bogiem. Każdy zaś, kto przestrzega nauki [Chrystusa], trwa w łączności z Ojcem i Synem.
14.KALETAWszelki, [co] wyprzedza a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; [kto] zostaje w nauce, ten i Ojca, i Syna ma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto narusza oraz nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa nie ma Boga. A kto pozostaje w nauce Chrystusa ten ma Ojca i Syna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto się wysuwa naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ma zarówno Ojca, jak i Syna.
17.TOR.PRZ.Każdy, kto przekracza naukę Chrystusa i nie trwa w niej, nie ma Boga; kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.