« 2Jan 1:13 3 List Jana 1:1 3Jan 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574STarszy Gaiowi namilszemu, którego ja miłuję wprawdzie.
2.WUJEK.1923Starszy Gajowi najmilszemu, którego ja miłuję w prawdzie.
3.RAKOW.NTStarszy, Gajusowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
6.JACZEWSKIStarszy: Najmilszemu i serdecznie kochanemu Gajowi.
7.DĄBR.WUL.1973Starszy do Gajusa najmilszego, którego prawdziwie miłuję.
8.DĄBR.GR.1961Starszy do Gajusa najmilszego, którego prawdziwie miłuję.
9.TYSIĄCL.WYD5[Ja] prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
10.BRYTYJKAStarszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
11.POZNAŃSKA(Ja) prezbiter - do kochanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
12.WARSZ.PRASKAJa, prezbiter – do bardzo mi drogiego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
13.KALETAStarszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStarszy do ukochanego Gajusza, którego kocham w prawdzie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.