« 3Jan 1:4 3 List Jana 1:5 3Jan 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy, co na wiernego należy czynisz, cokolwiek działasz naprzeciw bratom a (zwłaszcza) obcym.
2.WUJEK.1923Najmilszy! wiernie czynisz, cokolwiek działasz dla braci, a to dla gości.
3.RAKOW.NTMiły mój! wiernie czynisz, cokolwiek działasz przeciwko braciej, i przeciw gościom,
4.GDAŃSKA.1881Najmilszy! Wiernie czynisz, cokolwiek czynisz przeciwko braciom i przeciw gościom,
5.GDAŃSKA.2017Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych.
6.JACZEWSKINajmilszy, dobrze to, że jesteś uczynny dla braci a szczególniej też dla podróżnych.
7.DĄBR.WUL.1973Najmilszy! Postępujesz wiernie we wszystkim, cokolwiek czynisz dla braci, zwłaszcza dla podróżujących,
8.DĄBR.GR.1961Umiłowany! Postępujesz wiernie we wszystkim, cokolwiek czynisz dla braci, zwłaszcza dla podróżujących,
9.TYSIĄCL.WYD5Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd.
10.BRYTYJKAUmiłowany! Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom,
11.POZNAŃSKAUmiłowany, postępujesz zgodnie z wiarą, jeśli pomagasz braciom, a szczególnie przybyszom.
12.WARSZ.PRASKAA ty, najmilszy, okazujesz się szczególnie pełnym wiary w twojej postawie wobec braci potrzebujących, a zwłaszcza wobec przybyszów.
13.KALETANajmilszy! Wiernie czynisz, jeśli coś robisz dla braci i to gości,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowany, wiernie czynisz, jeśli się utrudziłeś dla braci i dla gości,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUkochany, to, co czynisz dla braci, i to nieznanych sobie, dowodzi, że jesteś wierny.
16.TOR.NOWE.PRZ.Umiłowany! Wiernie postępujesz, jeśli trudzisz się dla braci i dla obcych,