« 3Jan 1:14 List Judy 1:1 Jud 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574JUda Jesusa Christa sługa, a brat Jakobów, w Bogu ojcu umiłowanym, a Jesusem Christusem zachowanym, (i) wezwanym.
2.WUJEK.1923Judas, sługa Jezusów Chrystusów, a brat Jakóbów, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a w Jezusie Chrystusie zachowani i wezwani:
3.RAKOW.NTJudas Christusa Jezusa sługa, a brat Jakubów, onym w Bogu Ojcu poświęconym, a Jezusowi Christusowi zachowanym, wezwanym:
4.GDAŃSKA.1881Judas, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakóba, od Boga Ojca poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym:
5.GDAŃSKA.2017Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych:
6.JACZEWSKIJuda, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakóba. Tym, których Bóg Ojciec umiłował, a których Jezus Chrystus ocalił od zguby i do swej łaski powołał.
7.DĄBR.WUL.1973Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a zachowani i wezwani dla Jezusa Chrystusa:
8.DĄBR.GR.1961Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a zachowani i wezwani dla Jezusa Chrystusa:
9.TYSIĄCL.WYD5Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa:
10.BRYTYJKAJuda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych:
11.POZNAŃSKAJuda, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakuba, do powołanych, umiłowanych w Bogu Ojcu i zachowanych dla Jezusa Chrystusa.
12.WARSZ.PRASKAJuda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba – do tych, którzy są umiłowani, powołani przez Boga Ojca i zachowani dla Jezusa Chrystusa.
13.KALETAJudas, Jezusa Chrystusa sługa, brat zaś Jakóba, w Bogu Ojcu umiłowanym i Jezusie Chrystusie zachowanym powołanym:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Judas, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakóba, do uświęconych w Bogu Ojcu oraz Jezusie Chrystusie, ustrzeżonych i powołanych
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do ukochanych w Bogu Ojcu, zachowanych w Jezusie Chrystusie oraz powołanych:
16.TOR.NOWE.PRZ.Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, którzy są uświęceni w Bogu Ojcu i są zachowani dla Jezusa Chrystusa.