« Jud 1:9 List Judy 1:10 Jud 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ci czegokolwiek niewiedzą bluźnią, a cokolwiek zprzyrodzenia, jako nieme zwierzęta umieją, wtem się każą.
2.WUJEK.1923A ci, czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią: a cokolwiek z przyrodzenia jako nieme bydło rozumieją, w tem się psują.
3.RAKOW.NTA ci, czegoć nie rozumieją, bluźnią; a co przyrodzonym obyczajem, jako bezrozumne bydlęta, rozumieją, w tym się każą.
4.GDAŃSKA.1881A ci, czego nie znają, to bluźnią; a co z przyrodzenia znają, jako bezrozumne bydła w tem się psują,
5.GDAŃSKA.2017Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie.
6.JACZEWSKIoni zaś bluźnią temu, czego nie znają; jako nieme stworzenia ze swą szkodą oddają się temu, czego nie rozumieją.
7.DĄBR.WUL.1973Ci wszakże bluźnią wszystkiemu, czego nie znają, a cokolwiek z natury jak nieme zwierzęta pojmują, używają do swego zepsucia.
8.DĄBR.GR.1961Ci wszakże bluźnią wszystkiemu, czego nie znają, a cokolwiek z natury, jak bezrozumne zwierzęta pojmują, używają do swego zepsucia.
9.TYSIĄCL.WYD5Ci zaś [przeciwko temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu.
10.BRYTYJKACi zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich.
11.POZNAŃSKACi natomiast bluźnią wszystkiemu i temu, czego nie znają, a ku swej zgubie używają tych rzeczy, które pojmują w sposób przyrodzony, jak bezrozumne zwierzęta.
12.WARSZ.PRASKACi zaś bluźnią temu, czego w ogóle nie znają, natomiast to wszystko, co postrzegają w sposób czysto naturalny, tak jak poznają nierozumne zwierzęta, staje się przyczyną ich jeszcze większego zepsucia.
13.KALETACi zaś, czego nie znają, bluźnią; co zaś z_przyrodzenia jako bezrozumne bydła znają, w tym się_psują,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci, zaiste, czego nie znają to przeklinają; a co zgodnie z naturą, podobnie jak nierozumne istoty wiedzą, w tym są zepsuci.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCi natomiast znieważają to, o czym nie mają pojęcia, a to, co instynktownie, niczym nierozumne zwierzęta, pojmują, lekceważą - i ulegają zepsuciu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ci więc bluźnią temu, czego nawet nie znają; a to, co jak nierozumne zwierzęta zgodnie z naturą znają, przez to są niszczeni.