« Jud 1:12 List Judy 1:13 Jud 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wały okrutne morskie, pieniąc swoje sromoty, gwiazdy obłędliwe, którym gęsta ciemność na wieki zachowana.
2.WUJEK.1923Wały srogie morskie, przez piany zelżywości swoje wyrzucające, gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności na wieki jest zachowana.
3.RAKOW.NTWały dzikie morskie, przez piany wyrzucające swoje sromoty, gwiazdy błąkające się, którym zaburzenie ciemności na wieki jest zachowane.
4.GDAŃSKA.1881Wały wściekłe morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Rozhukane fale morskie wypluwające swoją hańbę; błąkające się gwiazdy, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki.
6.JACZEWSKIsą oni chwiejni, jako piana bałwanów morskich; są jako te błędne komety, które czas jakiś jaśnieją, a wreszcie zapadają w ciemności.
7.DĄBR.WUL.1973(Są to) rozhukane bałwany morskie wyrzucające z pianą hańbę swoją, zbłąkane gwiazdy, dla których burza ciemności zachowana jest na wieki.
8.DĄBR.GR.1961(Są to) rozhukane bałwany morskie, pieniące się hańbą swoją, zbłąkane gwiazdy, dla których ciemność najgłębsza zachowana jest na wieki.
9.TYSIĄCL.WYD5rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy zbłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone...
10.BRYTYJKAWściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności.
11.POZNAŃSKArozhukane bałwany morskie, pieniące się własną hańbą, błędne gwiazdy, na które czekają mroki wiekuistych ciemności!
12.WARSZ.PRASKAalbo jak wzburzone fale morskie, wyrzucające na brzeg pianę swego pohańbienia... lub wreszcie jak gwiazdy zbłąkane; otoczone zewsząd nigdy nie dającymi się przeniknąć ciemnościami.
13.KALETAWściekłe wały morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające_się, którym chmura ciemności na wieki zachowana_jest.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dzikie fale morza, co z pianą wypluwają swe hańby; błąkające się gwiazdy, dla których mrok ciemności jest zachowany na wieczność.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypominają dzikie bałwany rozszalałego morza, spienione własnym bezwstydem, oraz zbłąkane gwiazdy, na które czeka gęsty mrok wieczności.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dzikie bałwany morskie, pieniące się swoją hańbą; gwiazdy zbłąkane, dla których jest zachowany mrok ciemności na wieczność.