« Jud 1:14 List Judy 1:15 Jud 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uczynić sąd na wszech (i) strofować wszytki niezbożniki, o wszytki uczynki niezbożności ich, których niezbożnie używali, i o wszytkie przykrości, które mówili nań grzeszni niezbożnicy.
2.WUJEK.1923Aby czynił sąd przeciwko wszystkim i strofował wszystkie niezbożniki ze wszystkich uczynków ich niezbożnych, które niezbożnie płodzili, i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciw Bogu niezbożni grzesznicy.
3.RAKOW.NTAby czynił sąd przeciw wszytkim, i strofował wszytki niezbożniki ich, ze wszytkich uczynków niezbożności ich, które niezbożnie płodzili, i ze wszytkich przykrości które mówili przeciw jemu grzesznicy niezbożni.
4.GDAŃSKA.1881Aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników między nimi ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy.
5.GDAŃSKA.2017Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.
6.JACZEWSKIby sądzić i karać bezbożnych za wszystkie niegodziwości, których się dopuszczali, i za wszystkie słowa bluźniercze, które wymawiali.
7.DĄBR.WUL.1973aby rozpocząć sąd przeciw wszystkim i ukarać wszystkich bezbożników za czyny ich bezbożności, których się bezecnie dopuścili, i za wszystkie słowa zbrodnicze, które przeciw Bogu wypowiadali niezbożni grzesznicy.
8.DĄBR.GR.1961aby rozpocząć sąd przeciw wszystkim i osądzić wszystkich bezbożników za wszystkie czyny ich bezbożności, których się haniebnie dopuścili, i za wszystkie słowa zażarte, które przeciw Niemu wypowiadali niezbożni grzesznicy.
9.TYSIĄCL.WYD5aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne czyny, poprzez które ujawniła się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.
10.BRYTYJKAAby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.
11.POZNAŃSKAaby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożnych za wszelkie bezbożne ich czyny, które bezbożnie popełnili, i za wszelkie słowa bezecne, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy".
12.WARSZ.PRASKAaby osądzić wszystkich i ukarać wszystkich bezbożników za ich niecne czyny, które ujawniły ich bezbożność, oraz za wszystkie harde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu owi bezbożni grzesznicy”.
13.KALETA[Aby] uczynił sąd przeciw wszystkim i karał każdą duszę ze wszystkich uczynków, które niezbożnie_płodziła i ze wszystkich przykrych słów, które mówili przeciwko niemu grzesznicy niezbożni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by uczynić sąd nad wszystkimi; zabić wszystkich bezbożnych, wobec wszystkich ich dzieł bezbożności w których zawinili, oraz wobec wszystkich hardych słów, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli z Jego powodu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITaby dokonać sądu nad każdą istotą, ukarać każdą duszę za bezbożne czyny oraz zuchwałych grzeszników za butne słowa, którymi Go obrzucili.
16.TOR.NOWE.PRZ.By dokonać sądu nad wszystkimi i ujawnić wszystkie ich bezbożności, za wszystkie bezbożne czyny, którymi wyrażali swą bezbożność, i za wszystkie harde słowa, które mówili przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.