« Jud 1:17 List Judy 1:18 Jud 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy mówili wam, iż w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, wedle swych żądz niezbożności chodząc.
2.WUJEK.1923Którzy wam powiadali, że w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, chodzący według swych pożądliwości w niezbożnościach.
3.RAKOW.NTIż mówili wam, że ostatecznego czasu będą szyderze, wedle pożądliwości swych niezbożnych chodzący.
4.GDAŃSKA.1881Iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą naśmiewcy, chodzący według swoich niezbożnych pożądliwości.
5.GDAŃSKA.2017Gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, postępujący według własnych bezbożnych pożądliwości.
6.JACZEWSKIoni wam zapowiedzieli, że przy końcu świata, ukażą się grzesznicy, którzy w zepsuciu swojem iść będą tylko za pożądliwościami swojemi;.
7.DĄBR.WUL.1973którzy wam mówili, że w ostateczne dni nadejdą szydercy postępujący niezbożnie, według pożądliwości swoich.
8.DĄBR.GR.1961Przecież mówili wam, że w ostateczne dni nadejdą szydercy postępujący niezbożnie według pożądliwości swoich.
9.TYSIĄCL.WYD5gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych bezbożnych pożądliwości.
10.BRYTYJKAGdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości.
11.POZNAŃSKAktórzy mówili wam: "W czasach ostatecznych pojawiają się szydercy żyjący według swych pożądliwości jak bezbożni".
12.WARSZ.PRASKAOni to ostrzegli was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych, grzesznych pożądliwości.
13.KALETAIż powiadali wam, w ostateczny czas będą naśmiewcy, według pożądliwości swoich chodzący niezbożnych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ wam mówili, że: W czasie ostatniego okresu będą szydercy, co chodzą według swych pragnień bezbożności.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowtarzali oni: W czasach ostatecznych pojawią się szydercy, skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdy mówili wam, że w ostatecznych czasach będą szydercy, którzy chodzą według swoich bezbożnych pożądliwości.