« Jud 1:18 List Judy 1:19 Jud 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci są co się sami odłączają, cieleśni, ducha niemający.
2.WUJEK.1923Cić są, którzy się sami odłączają, cieleśni. Ducha nie mający.
3.RAKOW.NTCi są, którzy się odłączają, duszni, ducha nie mający.
4.GDAŃSKA.1881Cić są, którzy się sami odłączają, bydlęcy, ducha Chrystusowego nie mający.
5.GDAŃSKA.2017Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi, niemający Ducha.
6.JACZEWSKIktórzy się od was oddzielą i poczytają się za istoty zwierzęce, bezduszne.
7.DĄBR.WUL.1973Oni to, cieleśni, sami siebie odłączają, a Ducha nie mają.
8.DĄBR.GR.1961Oni to samych siebie wyróżniają jako zmysłowych, a Ducha nie mają.
9.TYSIĄCL.WYD5Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają.
10.BRYTYJKATo są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.
11.POZNAŃSKAOni to wywołują rozłamy, ulegają zmysłom, Ducha (Bożego) nie mają.
12.WARSZ.PRASKASą to ludzie, którzy powodują rozłamy, są uwikłani w sprawy tylko materialne i nie posiadają w sobie nic z Ducha [Bożego].
13.KALETACi są, odłączający, bydlęcy, ducha nie mający.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tymi są ci, którzy sami się oddzielają, zmysłowi, nie mający Ducha.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą to ludzie wywołujący rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha.
16.TOR.NOWE.PRZ.To są ci, którzy się sami odłączają, zmysłowi, nie mający Ducha.