« Jud 1:22 List Judy 1:23 Jud 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owe lepak wstrachu zbawiajcie, z ognia wyrywając, nienawidząc i co od ciała plugawej koszule.
2.WUJEK.1923A drugie zachowajcie, wyrywając z ognia. A innych litujcie w bojaźni, mając w nienawiści i onę, która cielesna jest, pokalaną suknią.
3.RAKOW.NTA drugich w bojaźni zachowajcie, z ognia wyrywając, nienawidząc i onę od ciała pokalaną suknią.
4.GDAŃSKA.1881A drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i suknię, która by była od ciała pokalana.
5.GDAŃSKA.2017Innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało.
6.JACZEWSKIstarajcie się ich wydobyć z ognia, do którego wpadli; nad innymi z bojaźnią litujcie się, a nie schlebiajcie ciału, ale owszem takowe, jako suknię skalaną, w obrzydzeniu miejcie.
7.DĄBR.WUL.1973a innych ratujcie uwalniając z ognia. Nad innymi znowu litujcie się w bojaźni, mając w nienawiści nawet suknię pokalaną ciałem.
8.DĄBR.GR.1961Nad innymi znowu litujcie się z lękiem, mając odrazę nawet do ich tuniki zbrudzonej przez ciało.
9.TYSIĄCL.WYD5ratujcie [ich], wyrywając z ognia; dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.
10.BRYTYJKAWyrywając ich z ognia, ratujcie ich; dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało.
11.POZNAŃSKAdrugich ratujcie, wyrywając (ich) z ognia, innym okazujcie litość, zachowując ostrożność z lękiem i (nawet unikając zetknięcia) ze skalaną przez ciało szatą.
12.WARSZ.PRASKAinnych próbujcie wyrwać już z płomieni ognia; względem jeszcze innych, zdobywajcie się na litość, ale połączoną z lękiem. Unikajcie nawet szaty, która została zbrukana przez nieczyste ciało.
13.KALETADrugich zaś do_zbawienia_przywódźcie, z ognia wyrywając, [nad] innymi zaś zmiłujcie_się w bojaźni, mając_w_nienawiści i od ciała pokalaną suknię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A drugich, w bojaźni ratujcie od śmierci, porywając ich z ognia; nie znosząc nawet sukni splamionej z powodu cielesnej natury.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRatujcie innych, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało.
16.TOR.NOWE.PRZ.A innych w bojaźni ratujcie, wyrywając ich od ognia, mając odrazę i do tuniki, która jest splamiona przez ciało.