« Jud 1:23 List Judy 1:24 Jud 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mogącego ustrzec was bez zgrzeszenia, i postawić przed oblicznością sławy swej bez przygany, w rozradowaniu.
2.WUJEK.1923A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić przed oblicznością chwały swojéj, niepokalane w radości w przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3.RAKOW.NTA onemu który może strzedz was wolnych od potknienia, i stawić przed oblicznością chwały swej nienaganione w radości,
4.GDAŃSKA.1881A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem,
5.GDAŃSKA.2017A temu, który może was ustrzec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych przed obliczem swojej chwały;
6.JACZEWSKITemu zaś, który mocen jest zachować was w niewinności, i nieskalanych a pełnych wesela w dniu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa postawić przed tronem chwały swojej,
7.DĄBR.WUL.1973A temu, który mocen jest zachować was bez grzechu i stawić przed tronem swej chwały nieskalanych w radości przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
8.DĄBR.GR.1961A Temu, który ma moc zachować was bez grzechu i stawić przed tronem swej chwały nieskalanych, radosnych,
9.TYSIĄCL.WYD5Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu, w radości,
10.BRYTYJKAA temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały,
11.POZNAŃSKATemu zaś, który może ustrzec was od upadku i postawić nieskalanych wobec swej chwały w radości,
12.WARSZ.PRASKATemu zaś, który ma moc uchronić was przed upadkiem i postawić przed obliczem swej chwały bez zarzutu i w prawdziwej radości,
13.KALETAA mogącemu zachować was bez_upadku i stawić przed_oblicznością chwały swojej bez_nagany z weselem,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Temu, co może was zachować niewinnymi oraz w radości postawić bez zarzutu przed obliczem swojej wspaniałości,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości,
16.TOR.NOWE.PRZ.A Temu natomiast, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem swojej chwały bez nagany z radosnym uniesieniem,