« Jud 1:5 List Judy 1:6 Jud 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Anioły też którzy nie zachowali swego początku, ale opuścili swe mieszkanie na osądzenie wielkiego dnia okowami wiecznemi pod ciemność zachował.
2.WUJEK.1923A Anioły, którzy nie zachowali zacności swéj, ale mieszkanie swoje opuścili, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował.
3.RAKOW.NTI anioły którzy nie zachowali swojej zacności, ale opuścili własne mieszkanie, na sąd wielkiego dnia, zwiąskami wiecznymi pod ciemnością zachował.
4.GDAŃSKA.1881Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował.
5.GDAŃSKA.2017Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.
6.JACZEWSKIaniołów znów, którzy nie utrzymali się na swem wysokiem stanowisku, ale wzgardzili niem, strącił Bóg do ciemnej przepaści, aby na wieki związani, oczekiwali tam sądu.
7.DĄBR.WUL.1973A Aniołów, którzy nie zachowali swego pierwszeństwa, ale porzucili miejsce swego przebywania, wiekuistymi pętami związanych zatrzymał w ciemności do wielkiego dnia sądu.
8.DĄBR.GR.1961Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwszeństwa, ale porzucili miejsce swego przebywania, związanych wiekuistymi pętami zatrzymał w ciemności do wielkiego dnia sądu.
9.TYSIĄCL.WYD5i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia;
10.BRYTYJKAAniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu;
11.POZNAŃSKAAniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz porzucili swoje mieszkanie, trzyma skrępowanych wiecznymi więzami w ciemnościach aż do sądu Wielkiego Dnia.
12.WARSZ.PRASKAAniołów zaś, którzy nie zachowując swojej godności, odeszli z miejsc dla nich przeznaczonych, zatrzymał w ciemnościach, krępując ich więzami wiecznymi, aż do dnia wielkiego sądu.
13.KALETAAniołów także, [którzy] nie zachowali swego pierwszego_stanu, ale opuścili swoje mieszkanie, na sąd wielkiego dnia związkami wiecznymi pod chmurą zachował.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także aniołów, którzy nie zachowali swojego stanowiska, ale opuścili swoją siedzibę pośród mroku zachował w stałych pętach, aż do dnia wielkiego sądu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, ale opuścili własne mieszkanie, zachował w wiecznych więzach w mroku na dzień wielkiego sądu.