« Jud 1:6 List Judy 1:7 Jud 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako Sodoma i Gomora, i ine około nich miasta, które się na tenże obyczaj splugawiły, i poszły za cudzym ciałem, wystawione są na wzór, ognia wiecznego skazanie podstąpiwszy.
2.WUJEK.1923Jako Sodoma i Gomorra i pograniczne miasta tymże sposobem zwszeteczniawszy i udawszy się za cudzem ciałem, stały się przykładem ognia wiekuistego, karanie cierpiąc.
3.RAKOW.NTJako Sodoma i Gomorrha, i one około nich miasta, takimże sposobem jako i oni zwszeteczniawszy, a poszedszy za ciałem cudzym, wystawione są na przykład, ognia wiekuistego karanie odnosząc.
4.GDAŃSKA.1881Jako Sodoma i Gomorra, i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one zwszeteczniały i udały się za cudzem ciałem, wystawione są na przykład, ognia wiecznego karanie ponosząc:
5.GDAŃSKA.2017Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia.
6.JACZEWSKISodoma, Gomora i pograniczne z niemi miasta, za karę cudzołóstwa i rozpusty cielesnej, której z wyuzdaniem się oddane były, dla przykładu innym, ogniem wiecznym ukarane zostały.
7.DĄBR.WUL.1973Jak Sodoma i Gomora oraz miasta okoliczne oddane takiemuż wszeteczeństwu idąc za pożądliwością cudzego ciała stały się przykładem cierpienia kary ognia wiekuistego,
8.DĄBR.GR.1961Tak też Sodoma i Gomora oraz miasta okoliczne oddane takiej samej rozpuście, idąc za pożądliwością cudzego ciała stały się przykładem cierpienia kary ognia wiekuistego.
9.TYSIĄCL.WYD5jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.
10.BRYTYJKATak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.
11.POZNAŃSKAW podobny też sposób Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które żyły w nieczystości i oddawały się rozpuście przeciw naturze, poniosły karę wiecznego ognia i stały się (odstraszającym) przykładem.
12.WARSZ.PRASKA[Pragnę wam też przypomnieć] jak to Sodoma i Gomora oraz sąsiednie miasta, oddające się w podobny sposób rozpuście i wszelkiej pożądliwości, poniosły dla przykładu karę ognia wiecznego.
13.KALETAJako Sodoma i Gomora, i około nich miasta, [gdy] tymże sposobem [jak] one zwszeteczniały i udały_się za ciałem cudzym, wystawione_są zaś [na] przykład, ognia wiecznego karania nie mając;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie jak Sodomę, Gomorę oraz wokół nich miasta, które są pokazane jako przykład, doznając wiecznego wyroku ognia. Bo w podobny do nich sposób, uprawiały nierząd oraz odeszły za inną, cielesną naturą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, które w podobny sposób nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak Sodoma i Gomora, i miasta wokół nich, w podobny im sposób oddały się nierządowi i udały się za pożądaniem ciała innego mężczyzny, są wystawione za przykład, ponosząc karę ognia wiecznego.