« Apok 1:14 Apokalipsa Jana 1:15 Apok 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nogi lepak jego podobne mosiądzowi, by wpiecu gorające. A głos jego, by głos wód mnogich.
2.WUJEK.1923A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalonemu, a głos jego jako głos wiela wód.
3.RAKOW.NTA nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalone; a głos jego jako głos wód wiela.
4.GDAŃSKA.1881A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalone, a głos jego jako głos wielu wód.
5.GDAŃSKA.2017Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.
6.JACZEWSKINogi miał jako mosiądz rozpalony w ogniu, a głos jego podobny był do szumu wielkiej powodzi.
7.APOKALYPSIS.1905a nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu przepalone; a głos jego, jako głos wód wielu;
8.MARIAWICIa nogi miał podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalonemu; a głos Jego jako głos wielu wód.
9.DĄBR.WUL.1973Nogi jego podobne do mosiądzu jakoby rozżarzonego w piecu, a głos jego jako szum wielu wód.
10.DĄBR.GR.1961Stopy jego podobne do chalkolibanu, jakby rozżarzone w piecu, a głos jego, jak szum wielu wód.
11.TYSIĄCL.WYD5Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód.
12.BRYTYJKAA nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.
13.POZNAŃSKAStopy Jego podobne do drogocennego metalu jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód.
14.WARSZ.PRASKAStopy – niby z cennego metalu rozżarzonego w ogniu, a głos rozbrzmiewał niczym szum wód potężnych.
15.KALETAA nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalonemu, a głos jego jako głos wód wielu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego nogi podobne do metalu, jak gdyby płonącego w piecu, a jego głos jak głos wielu wód.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITStopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a Jego głos przypominał szum potężnych wód.
18.TOR.PRZ.2023I stopy Jego podobne do roztopionego drogocennego metalu, jakby rozpalone w piecu, a głos Jego jak głos wielu wód.