« Apok 9:21 Apokalipsa Jana 10:1 Apok 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Widziałem drugiego anioła silnego zchodzącego znieba obleczonego w obłok, a tęcza na głowie jego; oblicze lepak jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.
2.WUJEK.1923I widziałem drugiego Anioła mocnego, zstępującego z nieba, w obłok obleczonego, a na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jako słońce, a nogi jego jako słupy ogniowe.
3.RAKOW.NTI widziałem drugiego Anioła mocnego sstępującego z nieba, obleczonego obłokiem; a tęcza na głowie jego była; a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem drugiego Anioła mocnego, zstępującego z nieba, obłokiem odzianego, a na głowie jego była tęcza, a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, ubranego w obłok, nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia.
6.JACZEWSKII ujrzałem innego anioła mocnego, który zstąpił z nieba. Odzieżą jego był obłok, a na głowie miał tęczę; twarz jego była jako słońce, a nogi jako słupy ogniste.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, obleczonego obłokiem, i tęcza nad głową, a oblicze jego jako słońce, i nogi jego jako słupy ognia;
8.MARIAWICII widziałem drugiego Anioła, mocnego, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, a tęcza była na głowie jego, – a oblicze jego było jako słońce, a nogi jego – jako dwa słupy ognia.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem innego potężnego Anioła zstępującego z nieba. Przyodziany był w obłok, tęcza na głowie jego, oblicze jego było jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem innego potężnego Anioła, zstępującego z nieba. Otoczony (był) obłokiem, tęcza nad jego głową, oblicze jak słońce, a nogi jak słupy ogniste.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem innego potężnego anioła, jak zstępował z nieba, przyobleczony w obłok, i tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ognia,
12.BRYTYJKAI widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;
13.POZNAŃSKAI ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, odzianego w obłok. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi miał jak słupy ogniste.
14.WARSZ.PRASKAI widziałem też, jak inny anioł potężny zstępował z nieba. Był obleczony w obłok, a nad jego głową widniała tęcza. Jego twarz lśniła jak słońce, a nogi przypominały wyglądem [dwa] ogniste słupy.
15.KALETAI widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, obleczonego obłokiem, a włos na głowie jego, a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zobaczyłem też innego, mocnego anioła, który zstępował z Nieba i był odziany obłokiem, a koło jego głowy tęcza; a jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zobaczyłem innego potężnego anioła. Zstępował on z nieba. Spowity był w obłok. Nad głową miał tęczę. Jego twarz przypominała słońce, nogi - słupy ognia.
18.TOR.PRZ.I zobaczyłem innego mocarnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, a nad jego głową była tęcza, a jego oblicze jak słońce, i jego stopy jak kolumny ognia.