« Apok 10:10 Apokalipsa Jana 10:11 Apok 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mi: musisz zaś prorokować przed ludźmi, i narodami, i języki, i (przed) królmi mnogimi.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Musisz zasię prorokować poganom i narodom i językom i wielom królów.
3.RAKOW.NTI mówi mi: Musisz zasię prorokować przed ludźmi, i narody i języki i wielem Królów.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mi: Musisz zasię prorokować przed wielą ludzi i narodów, i języków, i królów.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami.
6.JACZEWSKI- "Masz jeszcze prorokować - rzekł mi on anioł - narodom, i ludom, i językom, i wielu królom".
7.APOKALYPSIS.1905I mówi mi: „Musisz znowuż prorokować przed ludami i narodami i językami i królami wielu”.
8.MARIAWICIPotem rzekł mi Anioł: Musisz znowu prorokować narodom, i ludom, i językom, i wielu królom.
9.DĄBR.WUL.1973I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, językach i królach.
10.DĄBR.GR.1961I mówią do mnie: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, językach i królach.
11.TYSIĄCL.WYD5I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.
12.BRYTYJKAI powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach.
13.POZNAŃSKAI mówią mi: "Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach różnojęzycznych i o wielu królach".
14.WARSZ.PRASKAI mówią mi: Znów musisz prorokować o ludach, o narodach, o językach i o wielu królach.
15.KALETAI mówią mi: Trzeba ci znów prorokować przed ludami i narodami, i językami, i królami wieloma.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także mi mówią: Jest ci konieczne znów prorokować nad licznymi ludami, narodami, językami i królami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedziano mi: Musisz znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział mi: Trzeba ci ponownie prorokować nad ludami i narodami, i językami, i wieloma królami.