« Apok 10:2 Apokalipsa Jana 10:3 Apok 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I krzyknął głosem wielkim, jako lew ryczy; a gdy krzyknął mówiło siedm gromów głosy swoje.
2.WUJEK.1923I zawołał głosem wielkim, jako gdy lew ryczy. A gdy zawołał, wymówiły siedm gromów głosy swoje.
3.RAKOW.NTI krzyknął głosem wielkim, jako lew ryczy; a gdy krzyknął, mówiły siedm gromów swoje głosy.
4.GDAŃSKA.1881I zawołał głosem wielkim, jako lew ryczy; a gdy przestał wołać, mówiło siedm gromów głosy swoje.
5.GDAŃSKA.2017I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.
6.JACZEWSKIi na podobieństwo ryku lwiego wielkim głosem wołał. A gdy wołał siedem gromów poczęło wydawać swe głosy,
7.APOKALYPSIS.1905i zakrzyczał głosem wielkim, jako ryczy lew; a gdy zakrzyczał, wymówiły siedm grzmotów głosy swoje.
8.MARIAWICIi zawołał głosem wielkim, jako kiedy lew ryczy. A gdy zawołał, wtedy wypowiedziały siedem gromów głosy swoje.
9.DĄBR.WUL.1973zawołał głosem donośnym niby ryk lwa. A gdy zawołał, echem odpowiedziało mu siedem gromów.
10.DĄBR.GR.1961krzyknął potężnym głosem, jakoby lew zaryczał. A kiedy zawołał, siedem gromów odpowiedziało swymi głosami.
11.TYSIĄCL.WYD5I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem.
12.BRYTYJKAI krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów.
13.POZNAŃSKAI zawołał głosem tak donośnym jak ryk lwa. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem.
14.WARSZ.PRASKAI zawołał głosem przejmującym, tak jak ryczy lew. A skoro tylko dał się słyszeć jego głos, odezwało się równocześnie siedem grzmotów.
15.KALETAI zawołał głosem wielkim, jako lew ryczy; a gdy [przestał] wołać, jakoby mówiło siedem gromów swoje głosy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zakrzyknął też wielkim głosem, podobnie jak ryczy lew. A gdy zakrzyknął siedem grzmotów powiedziało nawzajem swoimi głosami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI zawołał głosem donośnym jak ryk lwa. W odpowiedzi przemówiło siedem gromów.
18.TOR.PRZ.2023I zawołał potężnym głosem, tak jak lew ryczy; a gdy zawołał, przemówiło siedem gromów swoimi głosami.