« Apok 10:4 Apokalipsa Jana 10:5 Apok 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz anioł któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, wzniósł rękę swoję do nieba.
2.WUJEK.1923A Aniół, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoję do nieba.
3.RAKOW.NTA Anioł któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoję do nieba,
4.GDAŃSKA.1881Tedy Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoję ku niebu,
5.GDAŃSKA.2017A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu;
6.JACZEWSKII on anioł, któregom widział, stojąc na morzu i lądzie, podniósł swą rękę ku niebu
7.APOKALYPSIS.1905A anioł, któregom widział stojącym na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją do nieba
8.MARIAWICITedy on Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją do nieba;
9.DĄBR.WUL.1973A Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę ku niebiosom
10.DĄBR.GR.1961A Anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł prawicę ku niebiosom
11.TYSIĄCL.WYD5Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę
12.BRYTYJKAAnioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu
13.POZNAŃSKAAnioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę
14.WARSZ.PRASKAAnioł zaś, którego ujrzałem, jak stał na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą ręką
15.KALETAA anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją prawą ku niebu,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł, którego zobaczyłem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku Niebu
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA anioł, który - jak widziałem - stał jedną nogą na morzu, a drugą na lądzie, podniósł prawą rękę ku niebu
18.TOR.PRZ.2023A anioł, którego zobaczyłem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu,