« Apok 10:5 Apokalipsa Jana 10:6 Apok 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przysiągł na żywącego na wieki wieków, który stworzył niebo i co wniem, i ziemię i co na niej, i morze i co wniem, że już czasu nie będzie.
2.WUJEK.1923I przysiągł przez Żywiącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w niem jest, i ziemię i to, co na niéj jest, i morze i to co w niem jest, że czasu nie będzie więcéj.
3.RAKOW.NTI przysiągł na żywiącego na wieki wieków, który stworzył niebo i co w nim jest, i ziemię i co na niej jest, i morze i co w nim jest, że czasu już nie będzie.
4.GDAŃSKA.1881I przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w niem jest, i ziemię, i to, co na niej jest, i morze, i to, co w niem jest, że czasu już nie będzie.
5.GDAŃSKA.2017I przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie;
6.JACZEWSKIi zaprzysiągł na Boga wiekuistego, stwórcę nieba i wszystkiego, co na niem jest, że czasu już więcej nie będzie,
7.APOKALYPSIS.1905i przysiągł przez żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w niem, i ziemię i to, co w niej, i morze i to, co w niem: „Że czasu już nie będzie;
8.MARIAWICIi przysiągł na Tego, Który Żyje na wieki wieków, i Który stworzył niebo i to, co w niem jest, i ziemię i te rzeczy, które są na niej, i morze i to, co w niem jest, – że już więcej czasu nie będzie,
9.DĄBR.WUL.1973i poprzysiągł przez żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej jest, i morze, i to, co w nim jest — że czasu nie będzie więcej.
10.DĄBR.GR.1961i przysiągł przez żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej jest, i morze i to, co w nim jest – że czasu nie będzie więcej.
11.TYSIĄCL.WYD5i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki,
12.BRYTYJKAI poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa,
13.POZNAŃSKAi przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że nie będzie już zwłoki,
14.WARSZ.PRASKAi złożył przysięgę na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię ze wszystkim, co na niej jest, i morze ze wszystkim, co w sobie kryje – że już nie będzie się ociągał,
15.KALETAI przysiągł Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i [to, co] w nim [jest], i ziemię, i [to, co] na niej [jest], że czasu już_nie będzie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz przysiągł na Tego, co żyje na wieki wieków; który stworzył Niebo i tych aniołów, co w nim są; ziemię i te stworzenia na niej; morze oraz te w nim; że już nie będzie zwłoki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi złożył przysięgę. Przysiągł on na Tego, który żyje na wieki, który stworzył niebo, ziemię i morze oraz to, co w nich jest, że już więcej nie będzie zwlekania.
18.TOR.PRZ.2023I przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co jest w nim, i ziemię i to, co jest na niej, i morze i to, co jest w nim, że czasu już nie będzie.