« Apok 10:11 Apokalipsa Jana 11:1 Apok 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Dano mi trzcinę podobną prętowi, mówiąc: Wstań a zmierz kościół Boży, i ołtarz, i kłaniające się wniem.
2.WUJEK.1923I dano mi trzcinę podobną lasce i rzeczono mi: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz i modlące się w nim.
3.RAKOW.NTI dano mi trzcinę podobną lasce; a stanął Anioł mówiąc: Wstań, a zmierz Kościół Boży i ołtarz, i kłaniające się w nim.
4.GDAŃSKA.1881I dano mi trzcinę podobną lasce; a Anioł stanął, mówiąc: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz, i tych, którzy się modlą w nim.
5.GDAŃSKA.2017I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon.
6.JACZEWSKII dano mi laskę jakoby ze trzciny i rzeczono mi: Idź i wymierz kościół Boży i ołtarz i przelicz tych, którzy się modlą w kościele;
7.APOKALYPSIS.1905I dano mi miarę podobną do laski; a anioł stanął, mówiąc: „Wstań, i zmierz kościół Boży i ołtarz i modlących się w nim;
8.MARIAWICII dano mi trzcinę, podobną rózdze, i rzeczono mi: Wstań i zmierz Kościół Boży, i Ołtarz i tych, którzy adorują w nim;
9.DĄBR.WUL.1973I dano mi trzcinę podobną do laski, i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię Bożą, ołtarz i modlących się w niej.
10.DĄBR.GR.1961I dano mi trzcinę podobną do laski, z tymi słowy: Wstań i zmierz świątynię Bożą, ołtarz i modlących się w niej.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga.
12.BRYTYJKAI dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.
13.POZNAŃSKAPotem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano: "Wstań i zmierz Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga.
14.WARSZ.PRASKAPotem dano mi trzcinę, podobną do pręta mierniczego, i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz oraz tych, którzy wielbią w niej Boga.
15.KALETAI dano mi trzcinę podobną lasce, mówiąc: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz, i [tych, którzy] się_kłaniają w nim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Został mi też dany pręt mierniczy, podobny do laski; a anioł stanął, mówiąc: Podnieś się i zmierz Świątynię Boga, ołtarz i tych, co składają w niej hołd.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie otrzymałem trzcinę podobną do laski i usłyszałem: Wstań, zmierz Boży przybytek wraz z ołtarzem oraz tymi, którzy w nim czczą Boga.
18.TOR.PRZ.I dano mi trzcinę podobną do laski; a anioł stał, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga, ołtarz i tych, którzy w niej oddają pokłon.