« Apok 11:9 Apokalipsa Jana 11:10 Apok 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mieszkający na ziemi rozradują się znich i rozweselą się; i dary posyłać będą jedni drugim, iż ci dwa prorocy męczyli mieszkające na ziemi.
2.WUJEK.1923A mieszkający na ziemi radować się nad nimi będą i będą dobréj myśli: i upominki poślą jedni drugim, iż ci dwaj prorocy trapili te, którzy mieszkali na ziemi.
3.RAKOW.NTA mieszkający na ziemi weselić się nad nimi będą, i rozweselą się; i dary poślą jedni do drugich, iż ci dwa Prorocy dręczyli mieszkające na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Owszem mieszkający na ziemi radować się nad nimi będą i weselić; i poślą dary jedni drugim, iż ci dwaj prorocy dręczyli mieszkających na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi.
6.JACZEWSKII z powodu śmierci tych dwóch proroków cieszyć się będą mieszkańcy ziemi i radować się będą i będą sobie wzajemnie posyłać upominki, bo prorocy ci za swego życia dręczyli ich.
7.APOKALYPSIS.1905A mieszkający na ziemi radować się będą nad nimi i weselić; i podarunki posyłać będą jedni drugim, bo ci dwaj prorocy udręczali mieszkających na ziemi.
8.MARIAWICII ci, którzy mieszkają na ziemi, będą się nad nimi radować, i będą dobrej myśli; i będą sobie nawzajem dary posyłać, bo ci dwaj prorocy trapili tych, którzy mieszkali na ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973A mieszkańcy ziemi radować się będą nad nimi, oddając się radości i przesyłając jedni drugim upominki, gdyż dwaj ci Prorocy trapili tych, którzy zamieszkiwali ziemię.
10.DĄBR.GR.1961Oto mieszkańcy ziemi radują się i weselą nad nimi, i (nawet) przesyłają jedni drugim upominki, albowiem ci dwaj Prorocy niezwykle udręczyli mieszkańców ziemi.
11.TYSIĄCL.WYD5Z ich powodu mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze.
12.BRYTYJKAA mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.
13.POZNAŃSKAMieszkańcy ziemi cieszą się i radują z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłali dary, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katusze.
14.WARSZ.PRASKAMieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z tego powodu; będą sobie przesyłali nawzajem z tej okazji różne dary, bo ci dwaj prorocy sprawili tyle utrapień mieszkańcom ziemi.
15.KALETAA mieszkający na ziemi radować_się_będą nad nimi i weselić; i dary poślą jedni_drugim, iż ci prorocy dwaj dręczyli mieszkających na ziemi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także ci, co mieszkają na ziemi, cieszą się dzięki nim, są rozweseleni, oraz będą sobie nawzajem przesyłać dary, ponieważ ci dwaj prorocy znękali tych, którzy zamieszkują na ziemi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkańcy ziemi będą się cieszyć z powodu ich śmierci. Z radości przesyłać sobie będą podarunki, ponieważ ci dwaj prorocy dali im się we znaki.
18.TOR.PRZ.A mieszkańcy ziemi będą radować się nad nimi i będą się weselić; i będą posyłać dary jedni drugim, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.