« Apok 11:10 Apokalipsa Jana 11:11 Apok 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po trzech dnioch i (po) puł dniu, duch żywota od Boga wszedł w nie; i stanęli na nogach swoich; i strach wielki padł na widzące je.
2.WUJEK.1923A po trzech dniach i pół duch żywota od Boga wszedł w nie. I stanęli na nogach swoich, i bojaźń wielka przypadła na te, co na nie patrzali.
3.RAKOW.NTA po pułczwarta dnia duch żywota od Boga wszedł w nie; i stanęli na nogach swych, a bojaźń wielka przypadła na ty którzy patrzali na nie.
4.GDAŃSKA.1881A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli.
5.GDAŃSKA.2017A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli.
6.JACZEWSKIA po upływie półczwarta dnia przywróci Bóg do życia onych proroków; powstaną oni na nogi swoje, i wielki przestrach zawładnie tymi, którzy ich ujrzą.
7.APOKALYPSIS.1905A po trzech dniach i pół duch żywota od Boga wstąpił w nich, i wstali na nogi swoje, a strach wielki napadł na tych, którzy na nich patrzyli.
8.MARIAWICIA po trzech dniach i po pół dnia Duch żywota od Boga wszedł w nich. Tedy stanęli na nogi swoje; a na tych, którzy ich widzieli, przypadł strach wielki.
9.DĄBR.WUL.1973A po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch życia od Boga. I stanęli na nogach, i padł wielki strach na tych, którzy na nich patrzyli.
10.DĄBR.GR.1961A po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch życia od Boga. I stanęli na nogach, i padł wielki strach na tych, którzy na nich patrzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5A po trzech i pół dnia duch życia z Boga w nich wstąpił, i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.
12.BRYTYJKALecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.
13.POZNAŃSKAA po trzech i pół dniach wstąpił do nich duch życia od Boga i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli.
14.WARSZ.PRASKALecz kiedy upłynęło trzy i pół dnia, wstąpił w nich od Boga pochodzący duch życia i stanęli na własnych nogach. Wielkie przerażenie ogarnęło wówczas wszystkich, którzy na to patrzyli.
15.KALETAA po trzech dniach i połowie duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na [tych, którzy] widzieli ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po trzech i pół dniach wszedł w nich od Boga duch życia oraz stanęli na swych nogach; więc na tych, co ich widzieli, padł wielki strach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJednakże gdy minie trzy i pół dnia, wstąpi w nich pochodzący od Boga duch życia i znów staną na nogi. Na tych, którzy to zobaczą, padnie wielki strach.
18.TOR.PRZ.2023A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wstąpił w nich, i stanęli na swoich nogach, a wielki strach padł na tych, którzy ich oglądali.