« Apok 11:11 Apokalipsa Jana 11:12 Apok 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I słyszeli głos wielki znieba mówiący jim: Wstąpcie sam, i wstąpili do nieba w obłoku, i baczyli je nieprzyjaciele ich.
2.WUJEK.1923I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli na nie nieprzyjaciele ich.
3.RAKOW.NTI usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie ówdzie! I wstąpili na niebo w obłoku; i patrzyli na nie nieprzyjaciele ich.
4.GDAŃSKA.1881Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich.
5.GDAŃSKA.2017Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich.
6.JACZEWSKII usłyszą oni zmartwychwstali prorocy wielki głos z nieba, który im każe tam wstąpić; i wstąpią oni w obłoku do nieba, a nieprzyjaciele ich patrzeć na to będą.
7.APOKALYPSIS.1905I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: „Wstąpcie tu”. I wstąpili do nieba na obłoku, i widzieli ich wrogowie ich.
8.MARIAWICIUsłyszeli też głos wielki z Nieba, który do nich mówił: Wstąpcie tu! I wstąpili do Nieba w obłoku, i widzieli ich nieprzyjaciele ich.
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszeli z nieba głos donośny, mówiący im: Wstąpcie tu. I wstąpili w obłoku do nieba, a nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszeli z nieba donośny głos, mówiący im: Wstąpcie tu. I wstąpili w obłoku do nieba, a nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.
11.TYSIĄCL.WYD5Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich.
12.BRYTYJKAI usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.
13.POZNAŃSKAOni zaś usłyszeli donośny głos z nieba mówiący do nich: "Wstąpcie tutaj!" I wstąpili do nieba w obłoku, a ich wrogowie (tak) ich zobaczyli.
14.WARSZ.PRASKAI usłyszeli potężny głos, który przemawiał do nich z nieba: Wejdźcie tutaj! Wtedy otoczeni obłokiem wstąpili do nieba na oczach swoich wrogów.
15.KALETAA usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli [na] nich nieprzyjaciele ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszeli też wielki głos z Nieba, który im mówił: Wstąpcie tu. Więc w obłoku wstąpili do Nieba, a ich wrogowie oglądali tylko samych siebie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast usłyszą donośny głos z nieba: Wstąpcie tutaj! I wstąpią do nieba w obłoku. Ich wrogowie będą na to patrzeć.
18.TOR.PRZ.I usłyszeli potężny głos z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu; i wstąpili do nieba w obłoku, i patrzyli na nich ich nieprzyjaciele.