« Apok 11:14 Apokalipsa Jana 11:15 Apok 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zatrąbił siódmy anioł, i były głosy wielkie wniebie, mówiące: Zostały królestwa świata (tego) Pana naszego i pomazańca jego, i królować będzie na wieki wieków.
2.WUJEK.1923I zatrąbił Aniół siódmy, i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwo tego świata stało się Pana naszego i Chrystusa jego, i będzie królował na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTI siódmy Anioł zatrąbił, i sstały się głosy wielkie na niebie, mówiące: Sstały się królestwa świata, królestwy Pana naszego, i Christusa jego, i królować będzie na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków.
5.GDAŃSKA.2017I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków.
6.JACZEWSKISiódmy anioł uderzył w trąbę i wielkie głosy na niebiosach wołać poczęły: Oto już na tym świecie nastało królestwo Pana naszego i jego Pomazańca; i panować on będzie na wieki wieków. Amen.
7.APOKALYPSIS.1905I zatrąbił siódmy anioł, i stały się głosy wielkie na niebie, mówiące: „Królestwa świata stały się Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków”.
8.MARIAWICII zatrąbił potem w trąbę Anioł siódmy. Tedy się stały wielkie głosy na niebie, tak mówiące: Królestwo tego świata stało się Królestwem Pana naszego i Chrystusa Jego, i będzie królował na wieki wieków. Amen!
9.DĄBR.WUL.1973I zatrąbił Anioł siódmy, i usłyszano w niebie głosy potężne, które mówiły: Królestwo świata tego przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego, i będzie królować na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961I zatrąbił Anioł siódmy, i zabrzmiały w niebie głosy potężne, które mówiły: Królestwo świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego, i będzie królował na wieki wieków.
11.TYSIĄCL.WYD5Siódmy anioł zatrąbił, a w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca, i będzie królować na wieki wieków.
12.BRYTYJKAI zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.
13.POZNAŃSKASiódmy anioł zatrąbił. A w niebie zabrzmiały donośne głosy mówiące: "Nastało królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca nad światem, i będzie królować na wieki wieków!"
14.WARSZ.PRASKAKiedy zatrąbił siódmy anioł, odezwały się w niebie potężne głosy: Rozpoczęło się już nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków.
15.KALETAI siódmy anioł zatrąbił i stały_się głosy wielkie na niebie mówiące: Stały_się królestwa świata [królestwami] Pana naszego i Chrystusa jego i królować_będzie na wieki wieków. Amen
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zatrąbił siódmy anioł. A w Niebie pojawiły się wielkie głosy, mówiące: Dokonało się królowanie nad światem naszego Pana i Jego Chrystusa, zatem będzie królował na wieki wieków.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZatrąbił siódmy anioł. Wówczas w niebie rozległy się okrzyki: Nasz Pan, i Jego Chrystus, zapanował nad światem! Będzie On królował na wieki.
18.TOR.PRZ.2023I zatrąbił siódmy anioł, i rozległy się potężne głosy na niebie, mówiące: Królestwa tego świata stały się królestwem Pana naszego i Jego Pomazańca, i królować będzie na wieki wieków.