« Apok 11:15 Apokalipsa Jana 11:16 Apok 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dwadzieścia czterzej starcowie przed Bogiem siedzący na stolicach swych, padli na twarzy swe i pokłonili się Bogu.
2.WUJEK.1923A dwadzieścia i czteréj starsi, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu,
3.RAKOW.NTA oni dwadzieścia i czterej starszych którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swych, upadli na oblicza swe, i pokłonili się Bogu,
4.GDAŃSKA.1881Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon;
6.JACZEWSKIA dwudziestu czterech starców, którzy siedzieli na stolicach, upadli na twarze swoje i oddali cześć Bogu wołając:
7.APOKALYPSIS.1905A dwadzieścia czterej starcy, którzy przed obliczem Boga zasiadają na tronach swoich, upadli na oblicza swoje, i oddali pokłon Bogu,
8.MARIAWICITedy oni czterej i dwadzieścia Starszych, którzy siedzą na stolicach swoich przed Obliczem Boga, upadli na oblicza swoje i oddawali cześć i chwałę Bogu, mówiąc:
9.DĄBR.WUL.1973A dwudziestu czterech starszych siedzących przed Bogiem na tronach swoich padło na oblicze i złożyło pokłon Bogu mówiąc:
10.DĄBR.GR.1961A dwudziestu czterech starców, siedzących przed Bogiem na tronach swoich, padło na oblicze i złożyło pokłon Bogu mówiąc:
11.TYSIĄCL.WYD5A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu,
12.BRYTYJKAA dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,
13.POZNAŃSKAA dwudziestu czterech Starców zasiadających na tronach przed Bogiem padło na twarz i oddało pokłon Bogu,
14.WARSZ.PRASKAWtedy dwudziestu czterech Starców, którzy siedzieli na swoich tronach przed tronem Boga, upadło na oblicze i oddało pokłon Bogu,
15.KALETAA dwadzieścia czterej starcy przed Bogiem, którzy siedzą na stolicach swoich, i upadli na oblicza swe i pokłonili_się Bogu, mówiąc;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także dwudziestu czterech starszych, co przed obliczem Boga siedzą na swoich tronach, upadło na swoje twarze i pokłonili się Bogu, mówiąc:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA dwudziestu czterech starszych, zasiadających na swoich tronach przed Bogiem, upadło na twarz i złożyło pokłon Bogu.
18.TOR.PRZ.I dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na swoje oblicza i oddało pokłon Bogu,