« Apok 11:2 Apokalipsa Jana 11:3 Apok 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dam dwiema świadkom moim, i prorokować będą dni tysiąc dwieście, sześćdziesiąt, obleczeni w wory.
2.WUJEK.1923I dam je dwiema świadkom moim, i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni w wory.
3.RAKOW.NTI dam dwiema świadkom moim, i prorokować będą dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt, obleczeni w wory.
4.GDAŃSKA.1881I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory.
5.GDAŃSKA.2017I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory.
6.JACZEWSKIJa polecę dwom świadkom moim, aby przyodziani w wory prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
7.APOKALYPSIS.1905I dam dwóm świadkom moim, i prorokować będą dni tysiąc dwieście sześćdziesiąt, przyobleczeni w wory.
8.MARIAWICIi Ja dam dwom Świadkom Moim, że będą prorokować przez tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, będąc obleczeni w wory.
9.DĄBR.WUL.1973I dozwolę dwom świadkom moim, że obleczeni w wory prorokować będą przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
10.DĄBR.GR.1961I dozwolę dwom świadkom moim, że obleczeni w wory, prorokować będą przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
11.TYSIĄCL.WYD5Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować, przyobleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
12.BRYTYJKAI dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
13.POZNAŃSKADwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni".
14.WARSZ.PRASKADam również władzę moim dwom świadkom, aby się przyoblekli w wory pokutne i prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
15.KALETAI dam dwom świadkom moim, i prorokować_będą dni tysiąc dwieście sześćdziesiąt, obleczeni_będąc [w] wory.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dam je dwóm moim świadkom, którzy przyodzieją się worami oraz będą prorokować tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSprawię też, że dwaj moi świadkowie, odziani we włosiennice, będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
18.TOR.PRZ.2023I dam dwom moim świadkom, i będą prorokować tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni, odziani we włosiennice.