« Apok 11:4 Apokalipsa Jana 11:5 Apok 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśliby im kto chciał zaszkodzić, ogień wychodzi z ust ich, i pożera nieprzyjacioły jich. A jeśli jim kto chce zaszkodzić, ten tak musi zabit być.
2.WUJEK.1923A jeźliby im kto chciał szkodzić, ogień wynidzie z ust ich i pożre nieprzyjacioły ich, a jeźliby im kto chciał szkodzić, ten tak ma być zabit.
3.RAKOW.NTA jeśliby kto im chciał szkodzić, ogień wychodzi z ust ich, i pożyra nieprzyjacioły ich; a jeśliby im kto chciał szkodzić, tak potrzeba aby on zabity był.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjacioły ich; a jeźliby im kto chciał szkodzić, ten też tak musi być zabity.
5.GDAŃSKA.2017A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.
6.JACZEWSKIKtoby im szkodzić usiłował, tego spali ogień, który z ust ich wychodzić będzie; a ktoby ich ranić chciał, ten zabitym zostanie.
7.APOKALYPSIS.1905A jeżeli kto im chciałby szkodzić, ogień wychodzi z ust ich, i pożera nieprzyjaciół ich; a jeżeli kto im chciałby szkodzić, tak powinien być zabity.
8.MARIAWICIA jeśliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ich ust i pożre nieprzyjaciół ich; a jeśliby ich kto chciał uderzyć, tak też musi być zabity.
9.DĄBR.WUL.1973I jeśliby im kto chciał uczynić szkodę, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjaciół ich: zginąć musi ten, kto by chciał im szkodzić.
10.DĄBR.GR.1961A jeżeli im ktoś chce uczynić szkodę, ogień wydobywa się z ich ust i pożera ich nieprzyjaciół: tak musi zginąć każdy, kto by chciał im szkodzić.
11.TYSIĄCL.WYD5A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć.
12.BRYTYJKAA jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.
13.POZNAŃSKAA jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera wrogów. A jeśli ktokolwiek zechciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.
14.WARSZ.PRASKAGdy ktoś chce wyrządzić im jakąś krzywdę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Każdy, ktokolwiek chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób właśnie musi być zabity.
15.KALETAA jeśliby kto chciał im szkodzić, ogień wyjdzie z ust ich i pożre nieprzyjaciół ich; a jeśliby kto chciał szkodzić im, ten musi sam być_zabity.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś chciałby im zaszkodzić to ogień wychodzi z ich ust oraz pochłania ich wrogów; więc jeśli ktoś zechciał im zaszkodzić – tak, ten musi zostać zabity.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś zechce im szkodzić, zostanie pochłonięty przez ogień, który wychodzi z ich ust i pożera wrogów - każdy, kto chciałby im szkodzić, musi zginąć właśnie w ten sposób.
18.TOR.PRZ.2023I jeśli ktoś zechce im zaszkodzić, ogień wychodzi z ich ust i strawia ich nieprzyjaciół; a jeśli ktoś zechce im zaszkodzić, w ten sposób musi on zostać zabity.