« Apok 11:7 Apokalipsa Jana 11:8 Apok 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A trupy jich na ulicy miasta wielkiego (będą) które zową duchownie Sodomą i Eiptem, gdzie też Pan nasz ukrzyżowan.
2.WUJEK.1923A ciała ich leżeć będą na ulicach miasta wielkiego, które duchownie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowan.
3.RAKOW.NTA trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie, Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan nasz ukrzyżowan jest.
4.GDAŃSKA.1881A trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan nasz ukrzyżowany jest.
5.GDAŃSKA.2017A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany.
6.JACZEWSKIi ciała ich leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, w którym i ich Pan do krzyża przybity został. Miasto to będzie jako Sodoma i jako Egipt.
7.APOKALYPSIS.1905A ciała ich na ulicach miasta wielkiego, które nazywa sią duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan nasz był ukrzyżowany.
8.MARIAWICIA ciała ich będą leżeć na ulicach wielkiego Miasta, które duchownie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie też i Pan ich ukrzyżowany został.
9.DĄBR.WUL.1973A ciała ich leżeć będą na ulicach miasta wielkiego, które w znaczeniu duchowym zwane jest Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich ukrzyżowany był.
10.DĄBR.GR.1961A ich zwłoki (legną) na ulicy owego miasta wielkiego, które w znaczeniu duchowym zwane jest Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.
11.TYSIĄCL.WYD5A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.
12.BRYTYJKAA ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.
13.POZNAŃSKAA zwłoki ich (leżeć będą) na placu wielkiego miasta, które przenośnie zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.
14.WARSZ.PRASKAIch ciała będą leżeć na placu wielkiego miasta, które, w języku prorockim, będzie się nazywać Sodomą i Egiptem. Tam również ukrzyżowano ich Pana.
15.KALETAA trupy ich na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchowo Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ukrzyżowany_jest.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich zwłoki spoczną na placu wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem; gdzie też ich Pan został ukrzyżowany.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITIch ciała leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które - w duchowym znaczeniu - nazywa się Sodomą i Egiptem. Chodzi o miasto, w którym ich Pan został ukrzyżowany.
18.TOR.PRZ.2023I zwłoki ich będą leżeć na placu wielkiego miasta, które duchowo nazywane jest Sodomą i Egiptem, gdzie i nasz Pan został ukrzyżowany.