« Apok 11:8 Apokalipsa Jana 11:9 Apok 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I oglądają (wszytcy) z ludzi, i pokoleni, i (z) języków, trupy jich, i którzy znarodów (przez) trzy dni i puł; a trupów jich niedopuszczą położyć do grobów.
2.WUJEK.1923I ujrzą z pokolenia i z ludzi i z języków i z poganów ciała ich przez trzy dni i pół: a ciał ich nie dopuszczą kłaść w groby.
3.RAKOW.NTI ujźrzą niektórzy z ludzi z pokolenia, i z języków, i z poganów trupy ich przez pułczwarta dnia, a trupów ich nie dopuszczą kłaść w groby.
4.GDAŃSKA.1881I widzieć będą wiele ich z ludzi, z pokolenia i z języków, i z narodów trupy ich przez półczwarta dnia; ale trupów ich nie dopuszczą włożyć w groby:
5.GDAŃSKA.2017I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu.
6.JACZEWSKII rozmaite pokolenia i ludy i narody przez półczwarta dnia patrzeć będą na ich martwe ciała, ale do grobu nie dozwolą ich złożyć.
7.APOKALYPSIS.1905I widzieć będą z ludów i pokoleń i języków i narodów ciała ich przez dni trzy i pół, a ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.
8.MARIAWICII ujrzą pokolenia i ludy, i języki, i poganie ciała ich przez trzy dni i pół dnia, i nie dopuszczą ciał ich pochować w grobach.
9.DĄBR.WUL.1973Ludzie z różnych pokoleń, ludów, języków i narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy i pół dnia i nie dozwolą ciał ich złożyć w grobie.
10.DĄBR.GR.1961Oto ludzie z różnych pokoleń, ludów, języków i narodów patrzą na ciała ich przez trzy i pół dnia i nie dozwalają ciał ich złożyć w grobie.
11.TYSIĄCL.WYD5I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki; a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.
12.BRYTYJKAI patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie.
13.POZNAŃSKAI (wielu) spośród ludów, szczepów i różnojęzycznych narodów przez trzy i pół dnia patrzy na ich zwłoki, i nie zezwala ich złożyć do grobu.
14.WARSZ.PRASKAA ludzie z różnych narodów, pokoleń, języków i ludów przez trzy i pół dnia będą się przypatrywać ich zwłokom; i nie będzie wolno złożyć ich do grobu.
15.KALETAI widzieć_będą z pokoleń i ludów, i języków, i narodów trupy ich [przez] dni trzy i pół; ale trupów ich nie dopuszczą włożyć w groby;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci z ludów, plemion, języków i narodów widzą ich zwłoki przez trzy i pół dnia, ale ich zwłok nie pozwalają włożyć do grobowca.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez trzy i pół dnia ludzie z różnych ludów, plemion, języków i narodów będą patrzeć na ich trupy i nie pozwolą złożyć ich w grobie.
18.TOR.PRZ.2023A ludzie z różnych ludów i plemion, i z języków, i z narodów patrzeć będą na zwłoki przez trzy i pół dnia; a ich zwłok nie dopuszczą złożyć w grobach.