« Apok 11:19 Apokalipsa Jana 12:1 Apok 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Zjawiło się znamię wielkie wniebie, niewiasta obleczona wsłońce, a miesiąc pod nogoma jej, a na głowie jej wieniec ze dwunaście gwiazd.
2.WUJEK.1923I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jéj nogami, a na głowie jéj korona z gwiazd dwunaści:
3.RAKOW.NTI znak wielki ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona słońcem, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej korona z gwiazd dwanaście.
4.GDAŃSKA.1881I ukazał się cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd;
5.GDAŃSKA.2017I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd.
6.JACZEWSKII ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana słońcem, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd.
7.APOKALYPSIS.1905I stał się widomym znak wielki na niebie: niewiasta, obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu;
8.DĄBR.WUL.1973Potem ukazał się znak wielki na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc u jej stóp, a na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.
9.DĄBR.GR.1961Potem ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc u jej stóp, a na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
11.BRYTYJKAI ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
12.POZNAŃSKAPotem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
13.WARSZ.PRASKAA potem ukazał się na niebie znak wielki: Niewiasta obleczona w słońce. Miała pod stopami księżyc, a na głowie koronę z dwunastu gwiazd.
14.KALETAI cud wielki ukazał_się na niebie: Niewiasta obleczona [w] słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej [była] korona [z] gwiazd dwunastu;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A na niebie ukazał się wielki znak odziana słońcem kobieta, a księżyc pod jej stopami; zaś na jej głowie wieniec chwały z dwunastu gwiazd.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa niebie ukazał się wielki znak: kobieta ubrana w słońce, z księżycem pod stopami, w wieńcu z dwunastu gwiazd na głowie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I został ukazany na niebie wielki znak: kobieta odziana w słońce, a księżyc pod jej stopami, i na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd;