« Apok 12:9 Apokalipsa Jana 12:10 Apok 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem głos wielki wniebie, mówiący: Teraz się stało zbawienie, i moc, i królestwo Boga naszego, i władza pomazańca jego, iż zrzucon oskarżyciel braciej naszej, który je oskarżał przed Bogiem we dnie i wnocy.
2.WUJEK.1923I słyszałem głos wielki na niebie mówiący: Teraz się stało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucon jest oskarżyciel braci naszéj, który je oskarżał przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy.
3.RAKOW.NTI słyszałem głos wielki mówiący na niebie: Teraz się sstało zbawienie, i moc i królestwo Boga naszego, i zwierzchność Christusa jego; iż zrzucon jest oskarżyciel braciej naszej, oskarżający je przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy.
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem głos wielki mówiący na niebie: Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
6.JACZEWSKII usłyszałem z nieba wielki głos mówiący mi: Oto już teraz dopełniło się zbawienie Boże, i jego moc, i jego królestwo, i potęga Pomazańca jego; już jest pokonany oskarżyciel braci naszych, który podczas dni i nocy szkodzić im usiłował.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem głos wielki, mówiący w niebie: „Teraz się stało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego; bo zrzuconym został oskarżyciel braci naszych, oskarżający ich przed obliczem Boga naszego w dzień i w nocy.
8.MARIAWICII słyszałem głos wielki na niebie, mówiący: Teraz się stało zbawienie i moc i Królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszej, który oskarżał ich przed Obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem głos donośny w niebie mówiący: Teraz stało się zbawienie i potęga. I królowanie Boga naszego, i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony jest oskarżyciel naszych braci, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: Teraz stało się zbawienie i potęga, i królowanie Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
12.BRYTYJKAI usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
13.POZNAŃSKAI usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem.
14.WARSZ.PRASKAWówczas dał się słyszeć w niebie głos donośny, który wołał: Oto teraz nastąpiło zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Posiadł władzę Jego Pomazaniec, bo został strącony oskarżyciel braci naszych, ten, który występował przeciwko nim wobec Boga we dnie i w nocy.
15.KALETAI słyszałem głos wielki na niebie mówiący: Teraz się_stało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony_jest oskarżyciel braci naszych, [który] skarżył [na] nich przed Bogiem naszym [we] dnie i [w] nocy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem też w Niebie wielki głos, który mówił: Teraz dokonało się wyzwolenie, potęga i panowanie naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż został wyrzucony oskarżyciel naszych braci, co ich oskarżał dniem i nocą przed obliczem naszego Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy usłyszałem w niebie donośny głos: Teraz nastało zbawienie i moc, Królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa! Bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
18.TOR.PRZ.2023I usłyszałem potężny głos, mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie i moc, i Królestwo Boga naszego, i władza Jego Mesjasza, ponieważ zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który ich oskarżał przed Bogiem naszym dniem i nocą.