« Apok 12:10 Apokalipsa Jana 12:11 Apok 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ci zwyciężyli ji, prze krew baranka (onego) i prze słowo świadectwa swego, a nie umiłowali dusze swej do śmierci.
2.WUJEK.1923A oni zwyciężyli go dla krwie Barankowéj i dla słowa świadectwa swego, a nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci.
3.RAKOW.NTA oni zwyciężyli go dla krwie Barankowej, i dla mowy świadectwa swego; a nie umiłowali dusze swojej aż do śmierci.
4.GDAŃSKA.1881Ale go oni zwyciężyli przez krew Baranka i przez słowa świadectwa swego, a nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci.
5.GDAŃSKA.2017Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci.
6.JACZEWSKIOskarżyciela onego pokonała krew Baranka, i jego słowo, i poświęcenie się tych, którzy życie ciała swojego Bogu zaofiarowali.
7.APOKALYPSIS.1905A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa ich, i nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci.
8.MARIAWICIA oni zwyciężyli go wskutek Krwi Barankowej i wskutek świadectwa swego, i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci.
9.DĄBR.WUL.1973A oni go zwyciężyli przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swego, a nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci.
10.DĄBR.GR.1961A oni go zwyciężyli przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swego, a nie dbali o życie swoje aż do śmierci.
11.TYSIĄCL.WYD5A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
12.BRYTYJKAA oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
13.POZNAŃSKAA oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, i nie umiłowali życia swego aż do śmierci.
14.WARSZ.PRASKAOni zaś odnieśli zwycięstwo dzięki krwi Baranka oraz dzięki słowu swojego świadczenia. Nie trzymali się uporczywie swojego życia, lecz [dobrowolnie] poszli na śmierć.
15.KALETAAle ci zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swego, a nie umiłowali duszy swojej aż_do śmierci.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni go zwyciężyli przez krew Baranka oraz przez słowo ich świadectwa, i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci.
18.TOR.PRZ.2023A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa, i nie umiłowali swojej duszy aż do śmierci.