« Apok 12:11 Apokalipsa Jana 12:12 Apok 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego weselcie się niebiosa i którzy wnich przebywacie. Bieda obywatelom ziemie i morza, iż spadł diabeł do was mając gniew wielki, wiedząc że czasu mało ma.
2.WUJEK.1923A przetóż weselcie się niebiosa, i którzy mieszkacie na nich. Biada ziemi i morzu, iż zastąpił djabeł do was, mając wielki gniew, wiedząc, iż mały czas ma.
3.RAKOW.NTA przetoż rozweselcie się niebiosa! i wy którzy na nich mieszkacie. Biada obywatelom ziemie i morza! iż sstąpił dyabeł do was, mając zapalczywość wielką, wiedząc iż mały czas ma.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż rozweselcie się nieba! i wy, którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkającym na ziemi i na morzu! iż zstąpił dyjabeł do was, mając wielki gniew, wiedząc, iż krótki czas ma.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu.
6.JACZEWSKINiebiosa i mieszkańcy ich radujcie się przeto! Biada ci, ziemio i morze, bo u was djabeł zamieszkał: wielkim on gniewem pała, bo wie, iż nie wiele mu już czasu zostaje.
7.APOKALYPSIS.1905Przeto rozradujcie się niebiosa, i którzy w nich mieszkacie; biada zamieszkującym ziemię i morze, bo zrzuconym jest do was djabeł, w gniewie wielkim, wiedząc, że czas mały ma”.
8.MARIAWICIPrzeto weselcie się niebiosa i którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkającym na ziemi i na morzu, gdyż zstąpił dyabeł do was, mając wielki gniew i wiedząc, że mały ma czas.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto weselcie się niebiosa i mieszkańcy ich. Biada ziemi i morzu, bowiem zstąpił do was diabeł zagniewany wielce, świadom, że niewiele czasu mu zostało.
10.DĄBR.GR.1961Przeto weselcie się niebiosa i mieszkańcy ich. Biada ziemi i morzu, zstąpił bowiem do was diabeł dyszący gniewem wielkim, świadom, że niewiele czasu mu zostało.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.
12.BRYTYJKADlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
13.POZNAŃSKADlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu".
14.WARSZ.PRASKADlatego radujcie się, niebiosa i wszyscy ich mieszkańcy, a ziemi i morzu biada, bo zstąpił na was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu.
15.KALETADla tego rozweselcie_się nieba! i [wy, którzy] mieszkacie na nich. Biada na ziemi i morzu! iż zstąpił diabeł do was, mając zapalczywość, wiedząc, iż krótki czas ma.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego cieszcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Ale biada tym, co przebywają na ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was ten oszczerczy; a ma wielki gniew, gdyż wie, że posiada mało czasu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego wesel się, niebo, i wy, którzy w nim mieszkacie! A biada ziemi i morzu! Zstąpił do was diabeł. Pała on wielkim gniewem, świadom, że czasu ma niewiele.
18.TOR.PRZ.2023Dlatego weselcie się niebiosa i wy, w nich zamieszkujący! Biada zamieszkującym ziemię i morza, bo zstąpił do was diabeł z wielkim gniewem, wiedząc, że ma mało czasu.