« Apok 12:14 Apokalipsa Jana 12:15 Apok 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzucił wąż za niewiastą z gęby swej wodę jako rzekę, aby uczynił żeby ją rzeka porwała.
2.WUJEK.1923I wypuścił wąż z gęby swojéj za niewiastą wodę jako rzekę, aby uczynił, żeby ją rzeka porwała.
3.RAKOW.NTI wyrzucił wąż za niewiastą z gęby swej wodę jako rzekę, aby ją rzeka porwała.
4.GDAŃSKA.1881I wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą wodę jako rzekę, chcąc sprawić, aby ją rzeka porwała.
5.GDAŃSKA.2017I wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, aby ją rzeka porwała.
6.JACZEWSKII potwór on ze swej paszczy wypuścił niby rzekę wodę, aby ta swym prądem porwała niewiastę,
7.APOKALYPSIS.1905I wyrzucił wąż za niewiastą z paszczy swojej wodę, jako rzekę, ażeby ją porwaną przez rzekę uczynił.
8.MARIAWICITedy wypuścił wąż z ust swoich za Niewiastą wodę jako rzekę, aby ją porwała rzeka.
9.DĄBR.WUL.1973I wypuścił wąż z paszczy swojej w pogoni za niewiastą wodę niby rzekę, aby ją rzeka porwała.
10.DĄBR.GR.1961I wypuścił wąż z paszczy swojej w pogoni za niewiastą wodę, jakby rzekę, aby ją rzeka porwała.
11.TYSIĄCL.WYD5A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła.
12.BRYTYJKAI wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
13.POZNAŃSKAA Wąż wypuścił z paszczy za Niewiastą wodę jak rzekę, żeby ją rzeka porwała.
14.WARSZ.PRASKAWtedy wąż wypuścił ze swego pyska strumień wody jak rzekę, żeby woda pochłonęła Niewiastę.
15.KALETAI wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą wodę jako rzekę, chcąc_sprawić, aby ją rzeka_porwała.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wąż wyrzucił za kobietą wodę ze swego pyska, prawie jak rzekę, by ją uczynić niesioną prądem rzeki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWąż tymczasem ze swojej paszczy wypuścił za kobietą wodę, niczym rzekę, aby jej nurt ją uniósł.
18.TOR.PRZ.2023I wypuścił wąż ze swoich ust za kobietą wodę jak rzekę, aby spowodować, by uniósł ją nurt rzeki.