« Apok 12:1 Apokalipsa Jana 12:2 Apok 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mając (płód) w żywocie krzyczała bolejąc i męcząc się rodzeniem.
2.WUJEK.1923A mając w żywocie, wołała pracując i męczyła się, aby urodziła.
3.RAKOW.NTA będąc brzemienną, krzyczała bolejąc, i dręczy się aby porodziła.
4.GDAŃSKA.1881A będąc brzemienna, wołała pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła.
5.GDAŃSKA.2017A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia.
6.JACZEWSKINiewiasta ta była brzemienną, i przyszedł czas rozwiązania jej i doznała boleści jako rodząca.
7.APOKALYPSIS.1905a mając w żywocie, krzyczała w boleściach i męcząc się ku porodzeniu.
8.MARIAWICIi mając w żywocie, krzyczała rodząc, i męczyła się, aby porodziła.
9.DĄBR.WUL.1973A będąc brzemienną wołała, bolejąc i jęcząc w bólach porodu.
10.DĄBR.GR.1961A była brzemienna, i wołała głośno, cierpiąc męki i bóle porodu.
11.TYSIĄCL.WYD5A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
12.BRYTYJKAA była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.
13.POZNAŃSKAJest brzemienna i woła w bólach i mękach rodzenia.
14.WARSZ.PRASKAByła brzemienna i jęczała w mękach i bólach rodzenia.
15.KALETAA w żywocie mając i wołała pracując_ku_porodzeniu, i męczyła_się, [aby] porodziła.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mając w łonie i rodząc w bólach, męczy się i krzyczy, by urodzić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITByła w ciąży. W bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.
18.TOR.PRZ.A jest w ciąży, krzyczy wśród bólów porodowych i mąk rodzenia.