« Apok 12:2 Apokalipsa Jana 12:3 Apok 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I jawiło się drugie znamię wniebie, a oto Smok wielki czerwony, mając głów siedm a rogów dziesięć, a na rogach jego korun siedm.
2.WUJEK.1923I ukazał się drugi znak na niebie, a oto smok wielki rydzy, mający siedm głów i rogów dziesięć, a na głowach jego siedm koron.
3.RAKOW.NTI ukazał się drugi znak na niebie, a oto smok wielki, rydzy, mając siedm głów, i rogów dziesięć, a na głowach jego siedm koron.
4.GDAŃSKA.1881I ukazał się drugi cud na niebie, a oto smok wielki rydzy, mając siedm głów i rogów dziesięć, a na głowach jego siedm koron;
5.GDAŃSKA.2017I ukazał się inny cud na niebie: Oto wielki rudy smok mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem koron.
6.JACZEWSKIAle i inny znak ukazał się na niebie: był to wielki potwór koloru rudego, miał on siedm głów i dziesięć rogów i siedem koron na głowach.
7.APOKALYPSIS.1905I stał się widomym inny znak na niebie: i oto smok wielki czerwony, mający głów siedm i rogów dziesięć; a na głowach jego koron siedm;
8.MARIAWICII ukazał się też drugi znak na niebie: i oto smok wielki, rydzy, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego było siedem koron,
9.DĄBR.WUL.1973I ukazał się inny znak na niebie, a oto smok wielki, rudy, mający siedem głów i dziesięć rogów. A na głowach jego siedem koron,
10.DĄBR.GR.1961A oto ukazał się inny znak na niebie: smok ognisty, ogromny, mający siedem głów i dziesięć rogów. Na głowach jego siedem diademów,
11.TYSIĄCL.WYD5I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów a na głowach jego siedem diademów.
12.BRYTYJKAI ukazał się drugi Znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;
13.POZNAŃSKAUkazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów.
14.WARSZ.PRASKAUkazał się również inny znak na niebie: Smok wielki barwy ognistej. Miał siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach – siedem diademów.
15.KALETAI ukazał_się inny cud na niebie, a oto smok rydzy wielki, mając głów siedem i rogów dziesięć, a na głowach jego siedem diademów;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na niebie został też ukazany drugi znak oto wielki ognisty smok, który ma siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa niebie pojawił się też inny znak. Był to wielki, ognisty smok. Miał siedem głów, dziesięć rogów i siedem diademów na głowach.
18.TOR.PRZ.2023I został ukazany inny znak na niebie: a oto wielki ognisty smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów;