« Apok 12:3 Apokalipsa Jana 12:4 Apok 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd, i zrzucił je na ziemię. I stanął Smok przed niewiastą mającą rodzić, aby skoroby urodziła dziecię swoje, zjadłby (je.)
2.WUJEK.1923A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię: a smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby, gdyby porodziła, pożarł syna jéj.
3.RAKOW.NTA ogon jego ciągnie trzecią część gwiazd niebieskich, i zrzucił je na ziemię; A on smok stanął przed niewiastą która miała porodzić, aby, gdyby porodziła, dziecię jej zjadł.
4.GDAŃSKA.1881A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię; a smok on stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro by porodziła, pożarł dziecię jej.
5.GDAŃSKA.2017A jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko.
6.JACZEWSKIOgonem swoim pociągnął on trzecią część gwiazd niebieskich i na ziemię je zrzucił. Potwór ten stanął przed bliską rozwiązania niewiastą, i czyhał na mającego się urodzić jej syna, by pożreć go.
7.APOKALYPSIS.1905a ogon jego ciągnie trzecią część gwiazd nieba, i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, ażeby, gdy porodzi, pożarł dziecię jej.
8.MARIAWICIa ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich; i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed Niewiastą, która miała porodzić, aby gdy porodzi, pożarł jej Syna.
9.DĄBR.WUL.1973a ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich. I zrzucił je na ziemię, a smok stanął przed niewiastą, która miała urodzić, aby gdy porodzi, pożreć jej syna.
10.DĄBR.GR.1961a ogon jego ciągnie trzecią część gwiazd niebieskich. I zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, mającą urodzić, aby gdy porodzi, pożreć jej dziecię.
11.TYSIĄCL.WYD5A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
12.BRYTYJKAA ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
13.POZNAŃSKAOgon jego zamiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby, skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
14.WARSZ.PRASKAOgonem zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął Smok przed Niewiastą, która miała rodzić, żeby, gdy porodzi, pożreć jej dziecię.
15.KALETAA ogon jego ciągnął trzecią_część gwiazd, trzecią_część nieba i zrzucił je na ziemię; a smok stanął przed niewiastą, [która] miała porodzić, aby skoroby porodziła, dziecię jej pożarł.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd Nieba, i zrzucił je na ziemię. A smok stanął przed kobietą, co miała urodzić, aby kiedy urodzi, pożreć jej dziecko.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJego ogon zmiótł z nieba trzecią część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród. Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi.
18.TOR.PRZ.A jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię; i smok stał przed kobietą, która ma urodzić, aby, kiedy urodzi, pożreć jej dziecko.