« Apok 12:7 Apokalipsa Jana 12:8 Apok 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani się ich miejsce już nalazło wniebie.
2.WUJEK.1923I nie przemogli, ani miejsce ich daléj znalezione jest na niebie.
3.RAKOW.NTLecz nie przemogli, ani miejsce ich nalezione jest dalej na niebie.
4.GDAŃSKA.1881Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie.
5.GDAŃSKA.2017Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie.
6.JACZEWSKIPotwór i sprzymierzeńcy jego pokonani zostali tak, że i miejsce po nich zaginęło na niebie.
7.APOKALYPSIS.1905ale nie przemogli, i miejsca ich nie znajdują już więcej na niebie;
8.MARIAWICIale nie przemogli: i nie znalazło się już więcej miejsce ich na niebie.
9.DĄBR.WUL.1973A nie przemogli, i więcej już nie znaleziono dla nich miejsca w niebie.
10.DĄBR.GR.1961ale nie przemogli i więcej już nie znaleziono dla nich miejsca w niebie.
11.TYSIĄCL.WYD5ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
12.BRYTYJKALecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
13.POZNAŃSKAale nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
14.WARSZ.PRASKAlecz nie zdołał się obronić i od tego czasu nie było już dla nich miejsca w niebie.
15.KALETAAle nie przemogli przeciwko niemu, ani tedy znaleziony_jest dalej na niebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie miał mocy; a oprócz tego nie zostało znalezione ich miejsce w Niebie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITale przegrał i nie było już dla nich miejsca w niebie.
18.TOR.PRZ.2023Ale nie przemogli, i nie znalazło się już miejsce dla nich w niebie.