« Apok 12:8 Apokalipsa Jana 12:9 Apok 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zrzucon Smok wielki, wąż dawny, rzeczony dyabeł, i Szatan, który wbłąd zawodził wszytek świat zrzucon na ziemię, i aniołowie jego znim zrzuceni są.
2.WUJEK.1923I zrzucon jest on smok wielki, wąż starodawny, którego zowią djabłem i szatanem, który zwodzi wszystek świat: i zrzucony jest na ziemię, i Aniołowie jego z nim są zrzuceni.
3.RAKOW.NTI zrzucon jest Smok on wielki, wąż on starodawny, nazwany Dyabłem i Szatanem, który zwodzi świat wszytek, zrzucony jest na ziemię; i aniołowie jego z nim są zrzuceni.
4.GDAŃSKA.1881I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni.
5.GDAŃSKA.2017I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie.
6.JACZEWSKII został strącony z nieba on wielki potwór, on wąż starodawny, zowiący się djabłem i szatanem, on zwodziciel całego świata, a został strącony na ziemię łącznie z aniołami swoimi.
7.APOKALYPSIS.1905i zrzuconym jest smok wielki, ów wąż starodawny, zwany Djabłem i Szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat, zrzuconym jest na ziemię, i aniołowie jego z nim są zrzuceni.
8.MARIAWICII zrzucony został on smok wielki, wąż starodawny, którego zowią dyabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg ziemi; i zrzucony został na ziemię, i aniołowie jego z nim zostali zrzuceni.
9.DĄBR.WUL.1973I zrzucony został ów smok wielki, wąż znany od dawna, ten, którego zowią diabłem i szatanem i który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię, a Aniołowie jego razem z nim zrzuceni byli.
10.DĄBR.GR.1961I zrzucony został ów smok wielki, wąż znany od dawna, ten, którego nazywają diabłem i szatanem, i który zwodzi całą zamieszkałą ziemię; zrzucony został na ziemię, i zrzuceni byli razem z nim aniołowie jego.
11.TYSIĄCL.WYD5I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
12.BRYTYJKAI zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
13.POZNAŃSKAStrącony został wielki Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
14.WARSZ.PRASKAZostał więc strącony wielki Smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem. Został strącony na ziemię ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie.
15.KALETAI zrzucony_jest smok wielki, wąż starodawny, [którego] zwą diabłem, szatanem, [który] zwodzi wszystek okrąg_świata; zrzucony_jest na ziemię i aniołowie jego z nim są_zrzuceni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc został wyrzucony wielki smok, starodawny wąż, zwany oszczerczym i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat. Zrzucony został na ziemię, a razem z nim zostali zrzuceni jego aniołowie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób wielki smok, znany z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodzi cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię. Wraz z nim zrzucono jego aniołów.
18.TOR.PRZ.I został zrzucony smok wielki, wąż starodawny, który jest nazywany diabłem i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię, i zostali z nim zrzuceni jego aniołowie.