« Apok 13:9 Apokalipsa Jana 13:10 Apok 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto plon pędzi, wplon pójdzie. Jeśli kto mieczem zabije, musi go mieczem zabić. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
2.WUJEK.1923Kto w poimanie wiedzie, w poimanie pójdzie. Kto mieczem zabije, ma być mieczem zabit. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
3.RAKOW.NTJeśli kto pojmańce zgromadza, w pojmanie idzie; Jeśli kto mieczem zabija, potrzeba go mieczem zabić. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie; jeźli kto mieczem zabije, musi i on być mieczem zabity. Tuć jest cierpliwość i wiara świętych.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie, jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
6.JACZEWSKIKto uprowadzał do niewoli, sam do niej uprowadzonym będzie; kto mieczem zabijał, sam od miecza polegnie. Tutaj się pokaże męztwo i wiara świętych.
7.APOKALYPSIS.1905Jeżeli kto pojmanie sprowadza, w pojmanie podchodzi; jeżeli kto mieczem zabija, sam powinien mieczem być zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
8.MARIAWICIKtoby zawiódł kogo do niewoli, sam do niewoli pójdzie; ktoby mieczem zabił, sam musi być mieczem zabity. Tać jest cierpliwość i wiara Świętych.
9.DĄBR.WUL.1973Kto bierze do niewoli, sam do niewoli pójdzie, kto mieczem zabija, mieczem ma być zabity. Tu jest przetrwanie i wiara świętych.
10.DĄBR.GR.1961Kto przeznaczony jest do niewoli – do niewoli idzie. Jeśli ktoś mieczem zabijać będzie, od miecza ma zginąć. W tym jest przetrwanie i wiara świętych.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli; jeśli kto na śmierć od miecza musi od miecza zginąć. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. na usługach pierwszej
12.BRYTYJKAJeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.
13.POZNAŃSKAJeśli kto jest do niewoli przeznaczony - idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś jest przeznaczony do niewoli – idzie do niewoli, jeżeli ktoś ma być zabity mieczem, musi zginąć od miecza. I tu winny się okazać wytrwałość i wiara świętych.
15.KALETAJeśli kto w pojmanie pójdzie; jeśli kto mieczem zabije, musi on mieczem być_zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro ktoś gromadzi do niewoli idzie do niewoli; jeśli ktoś zabije za pomocą sztyletu jest mu konieczne zostać zabitym przez sztylet. Tu jest wytrwałość i ufność świętych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity. Tu się zaznacza wytrwałość oraz wiara świętych.
18.TOR.PRZ.2023Jeśli ktoś bierze do niewoli, idzie do niewoli; jeśli ktoś zabija mieczem, musi i on zostać zabity mieczem. Tu zaznacza się wytrwałość i wiara świętych.