« Apok 13:10 Apokalipsa Jana 13:11 Apok 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem drugi zwierz lazący z ziemie, a miał rogi dwa podobne baranim, i mówił jako Smok.
2.WUJEK.1923I widziałem drugą bestyą wychodzącą z ziemie: a miała dwa rogi, podobne barankowym i mówiła jako smok.
3.RAKOW.NTI widziałem drugą bestyą, występującą z ziemie, a ona miała dwa rogi podobne barankowym; a mówiła jako Smok.
4.GDAŃSKA.1881Zatem widziałem drugą bestyję występującą z ziemi, a miała dwa rogi podobne Barankowym; ale mówiła jako smok,
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.
6.JACZEWSKIWidziałem i inny potwór wychodzący z ziemi: miał on dwa rogi jako baranek, ale przemawiał jako smok.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem inną bestyę, wznoszącą się z ziemi, i miała dwa rogi, podobne barankowi, a mówiła, jak smok;
8.MARIAWICII widziałem drugą bestyę, występującą z ziemi; i miała dwa rogi podobne Barankowym, a mówiła jako smok.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do rogów Baranka i mówiła jak smok.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do (rogów) Baranka i mówiła jak smok.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
12.BRYTYJKAI widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem inną Bestię wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
14.WARSZ.PRASKAPotem zobaczyłem, jak inna Bestia wychodziła z ziemi. Miała dwa rogi jak baranek, a mówiła jak smok.
15.KALETAI widziałem inną bestię występującą z ziemi, a miała rogi dwa podobne Barankowym, a mówiła jako smok,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem też inną bestię, która wychodziła z ziemi i miała dwa rogi, podobne do Baranka a mówiła jak smok.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi. Miała dwa rogi podobne do Barankowych, lecz mówiła jak smok.
18.TOR.PRZ.2023I widziałem inne dzikie zwierzę wychodzące z ziemi, i miało dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiło jak smok.