« Apok 13:13 Apokalipsa Jana 13:14 Apok 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zwodzi mieszkające na ziemi, prze znamiona które mu dano czynić przed zwierzem, mówiąc mieszkającym na ziemi, (żeby) uczynili obraz zwierza, który ma ranę mieczową, lecz ożył.
2.WUJEK.1923I zwiodła mieszkające na ziemi dla znaków, które jéj dano czynić przed oczyma bestyi, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby czynili obraz bestyi, która ma ranę mieczową, i ożyła.
3.RAKOW.NTI zwodzi mieszkające na ziemi, przez znamiona, które dano jej czynić przed bestyą; mówiąc obywatelom ziemie, aby czynili obraz bestyey która mając ranę mieczową, i ożyła.
4.GDAŃSKA.1881I zwodzi mieszkających na ziemi przez one cuda, które jej dano czynić przed bestyją, mówiąc obywatelom ziemi, aby uczynili obraz onej bestyi, która miała ranę od miecza, ale zasię ożyła.
5.GDAŃSKA.2017I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.
6.JACZEWSKII tymi znakami uwodził ludzi i skłaniał ich do tego, żeby stawili posągi potworowi, który otrzymał ranę śmiertelną, a przecież żyje.
7.APOKALYPSIS.1905I zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić w obec bestyi, mówiąc mieszkającym na ziemi, ażeby czynili obraz dla bestyi, która ma ranę od miecza i ożyła.
8.DĄBR.WUL.1973I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które dozwolono jej czynić w obecności bestii, nakłaniając mieszkańców ziemi, aby wystawili posąg bestii mającej ranę od miecza, a żyjącej.
9.DĄBR.GR.1961I zwodziła mieszkańców ziemi przez znaki, które dozwolono jej czynić w obecności bestii, wzywając mieszkańców ziemi, aby wystawili posąg bestii ranionej mieczem, a jednak żywej.
10.TYSIĄCL.WYD5I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
11.BRYTYJKAI zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
12.POZNAŃSKAI zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby wykonali obraz Bestii, która ma ranę od miecza, a ożyła.
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób uwodzi mieszkańców ziemi za pomocą znaków, które jest jej dane czynić na oczach Bestii; nakłania ich, by zrobili sobie obraz Bestii, która choć otrzymała ranę mieczem, to jednak ożyła.
14.KALETAI zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które dano jej czynić przed bestią, mówiąc mieszkającym na ziemi, [aby] i uczynili obraz bestii, która miała ranę [od] miecza, ale ożyła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przez cuda, które jej dano uczynić przed bestią, zwodzi tych, co zamieszkują na ziemi, mówiąc zamieszkującym na ziemi, by uczynili obraz bestii, która ma ranę od sztyletu, a ożyła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZa pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zwodzi mieszkańców ziemi przez znaki, które mu dano czynić przed obliczem dzikiego zwierzęcia, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz dzikiego zwierzęcia, które ma ranę od miecza, a ożyło.