« Apok 13:16 Apokalipsa Jana 13:17 Apok 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I aby nikt niemógł kupić albo przedać, jedno kto ma cechę, albo imię zwierza, albo liczbę imienia jego.
2.WUJEK.1923A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać, jedno który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj.
3.RAKOW.NTA iżby żaden nie mógł kupić ani przedać, jedno mający cechę, abo imię bestyey, abo liczbę imienia jej.
4.GDAŃSKA.1881A żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestyi albo liczbę imienia jej.
5.GDAŃSKA.2017I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.
6.JACZEWSKIi nikt nie zdołał nic ani kupić, ani sprzedać, tylko ten, kto nosił na sobie piętno lub nazwę potworu, albo liczbę imienia jego.
7.APOKALYPSIS.1905i żeby nikt nie mógł kupować albo sprzedawać, jak tylko kto ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jej.
8.DĄBR.WUL.1973Aby nikt nie mógł kupować albo sprzedawać, jeno ten, kto ma znamię albo imię bestii, albo też liczbę imienia jej.
9.DĄBR.GR.1961Aby nikt nie mógł kupować albo sprzedawać jak tylko ten, kto ma – jako znamię – imię bestii albo liczbę imienia jej.
10.TYSIĄCL.WYD5i że nikt nie może nic kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.
11.BRYTYJKAI że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
12.POZNAŃSKAtak że nikt nie może kupić lub sprzedać, kto nie ma znamienia: imienia Bestii lub liczby jej imienia.
13.WARSZ.PRASKAOd tego czasu nikt, kto nie miał znaku imienia Bestii lub liczby jej imienia, nic już nie mógł ani kupić, ani sprzedać.
14.KALETAŻeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko [ten, który] ma piętno bestii albo imię jej, albo liczbę imienia jej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także aby nikt nie mógł niczego kupić, ani sprzedać; lecz tylko ten, co ma to piętno imię bestii, albo liczbę jej imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamię - imię bestii lub liczbę jej imienia.
17.TOR.NOWE.PRZ.I aby nie mógł kupować ani sprzedawać, ktoś nie mający znamienia lub imienia dzikiego zwierzęcia, lub liczby jego imienia.